EAC Certificering voor Brandveiligheid

Een EAC-certificaat voor brandveiligheid bevestigt aan de fabrikant dat de goederen voldoen aan de voorschriften van de EEU-staten.

Een aantal productgroepen zoals systemen, machines, diverse kabels, bouwmaterialen en vloerbedekkingen vallen onder de EAC-brandveiligheidscertificering van de staat. Een EAC-certificaat voor brandveiligheid is een bevestiging van de staat dat de gecertificeerde producten voldoen aan de Russische normen voor brandveiligheid. De veiligheid van de producten op het gebied van brandwerendheid en de uitstoot van giftige gassen moet gegarandeerd zijn. Met een EAC-brandveiligheidscertificaat voor Rusland kunnen Duitse en Europese fabrikanten EAC-gecertificeerde producten exporteren naar de EAEU-landen.  

EAC Brandbeveiligingscertificaat

Gedetailleerde informatie over EAC-brandveiligheidscertificering voor Rusland is vastgelegd in Verordening N241 van maart 2009 en in de technische voorschriften TR EAWU 043/2017. Brandveiligheidscertificering in de Russische Federatie mag alleen worden uitgevoerd door instellingen die zijn geaccrediteerd door het Russische MTS-ministerie (Ministerie van Noodsituaties en Speciale Situaties). De vereisten voor de veiligheid van middelen en uitrusting voor brandbeveiliging en brandbestrijding voor EAC-certificering voor brandveiligheid zijn gedefinieerd in de technische voorschriften van de douane-unie TR EAWU 043/2017.

Toepassing van de TR EAWU 043/2017

De Technische Verordening TR EAWU 043/2017 - Over de veiligheid van brandbeveiliging en brandbestrijdingsapparatuur definieert gestandaardiseerde voorschriften met betrekking tot de veiligheid van brandbeveiliging en brandbestrijdingsapparatuur in de Euraziatische Economische Unie. De Technical Regulation TR EAWU 043/2017 - On the safety of fire protection and fire fighting equipment dient ter bescherming van het leven, de gezondheid en eigendommen van burgers binnen de deelnemende staten van de Euraziatische Economische Unie. Daarnaast dient de Technische Verordening TR EAWU 043/2017 om het milieu te beschermen, hulpbronnen te behouden en energie-efficiëntie te garanderen.

EAC Certificering voor Brandbeveiliging in de EAEU Staten

Er zijn verschillende conformiteitsmethoden voorzien voor de bevestiging van de conformiteit in overeenstemming met de technische verordening TR EAWU 043/2017 - Over de veiligheid van brandbeveiliging en brandbestrijdingsapparatuur. De EAC-certificering kan worden uitgevoerd volgens de 1C-, 3C- of 4C-schema's. De EAC-verklaring kan worden uitgevoerd volgens de 3D-, 4D- en 6D-schema's.

De volgende documenten zijn vereist voor EAC-certificering in overeenstemming met technisch voorschrift TR EAWU 043/2017:

 • Technische gegevensbladen
 • Hoofdkantoor van de fabrikant
 • Technisch paspoort
 • Benaming van het product
 • Beschrijving van het product
 • Gebruiksaanwijzing
 • Technische tekening
 • Bestaande certificaten, bijv. ISO, DIN, CE, GOST, EAC

Nadat alle benodigde documenten en voorbeeldproducten aan het testlaboratorium zijn geleverd, worden de producten getest. Als de goederen alle tests met succes hebben doorstaan, wordt het brandbeveiligingscertificaat afgegeven. Het EAC-certificaat is een door de staat gecertificeerde verklaring van conformiteit van de producten met de Russische standaardvoorschriften. Houd er rekening mee dat voor bepaalde productgroepen een audit vereist is.

EAC Brandbeveiligingsmarkering

De EAC-gecertificeerde producten zijn gemarkeerd met een EAC-merkteken van de douane-unie. Dit bevestigt de conformiteit van EAC met de technische normen van de Euraziatische Economische Unie. De brandveiligheidsgecertificeerde producten zijn gemarkeerd met het brandveiligheidsmerkteken.

Duur en Kosten van Brandveiligheidscertificering

De benodigde tijd en de kosten voor EAC-certificering of EAC-verklaring van brandbeveiligings- en brandbestrijdingsproducten in overeenstemming met de technische verordening TR EAWU 043/2017 variëren sterk afhankelijk van het project. In de meeste gevallen zijn er ongeveer 50 werkdagen nodig om het EAC-certificaat of de EAC-verklaring op te stellen in overeenstemming met TR EAWU 043/2017. Neem voor gedetailleerde informatie over de EAC-certificering of EAC-verklaring in overeenstemming met TR EAWU 043/2017 contact met ons op, we helpen je graag verder.

Juridische Situatie en Geldigheid

Brandbeveiligingscertificaten worden voor 1 tot 5 jaar afgegeven. De wettelijke basis voor brandbeveiligingscertificering is Verordening N241 van maart 2009 en de technische voorschriften TR EAWU 043/2017. Na een succesvol certificeringsproces ontvangt de klant een digitale versie van het brandbeveiligingscertificaat per e-mail.

Onze Diensten

Wij bieden onze klanten de volgende diensten:

 1. Implementatie van EAC-brandbeveiligingscertificering voor EAWU-landen.
 2. Advies over EAC-brandveiligheidscertificering voor EAEU-landen
 3. Implementatie van vrijwillige EAC-certificering voor brandveiligheid voor EAEU-landen
 4. Advies over vrijwillige EAC-certificering voor brandveiligheid voor EAWU-landen
 5. Advies over EAC-etikettering van brandgevaarlijke producten

Neem voor meer informatie over EAC-certificering voor brandveiligheid telefonisch contact met ons op.

AANVRAAG