EAC Certificaat // Certificering voor Meubilair

EAC Certificaat // Certificering voor Meubilair

Het EAC-certificaat voor meubelen wordt uitgevoerd volgens de bepalingen van de technische voorschriften TR CU 025/2012 van de Euraziatische Economische Unie. In de technische voorschriften TR CU 025/2012 zijn de veiligheidseisen voor meubelen vastgelegd. Het doel van de vereisten van de technische voorschriften is de bescherming van het leven en de gezondheid van burgers en hun eigendommen in de Euraziatische Economische Unie (EEU).

Daarnaast is de EAC-markering bedoeld om consumenten en gebruikers te beschermen tegen misbruik en misleidende informatie. In de Europese Unie zijn meubels en woonaccessoires niet onderworpen aan een verplichte CE-markering. In de Euraziatische Economische Unie geldt een speciale richtlijn voor de conformiteitsbevestiging en markering van meubilair. Na het bewijs van conformiteit ontvangt de fabrikant een EAC-verklaring voor meubelen of een EAC-certificaat voor meubelen die geldig zijn in Rusland, Armenië, Kazachstan, Wit-Rusland en Kirgizië.

Toepassing van de technische voorschriften TR CU 025/2012

TR CU 025/2012 inzake de veiligheid van meubelen bevat veiligheidsvoorschriften voor meubelen, woonaccessoires en de toepassing ervan. Het doel is de bescherming van het leven en de gezondheid van mensen, dieren en planten in de Euraziatische Economische Unie.

Bovendien beschermt de richtlijn eigendom en het milieu. Meubels en meubelsets voor privé- en commercieel gebruik zijn in de Euraziatische Economische Unie onderworpen aan EAC-certificering volgens TR CU 025/2012.

EAC Certificering van Meubilair

Eerst moet worden bepaald tot welke productgroep de meubels of woonaccessoires behoren.

De volgende productkenmerken zijn belangrijk voor de productclassificatie:

 • Basiskenmerken
 • Technische kenmerken
 • Productspecificatie
 • Toepassingsbereik
 • Ontwerp

Tijdens de classificatie van meubels of woonaccessoires wordt de certificeringsmethode bepaald. Het bewijs van EAC-conformiteit in overeenstemming met de bepalingen van TR CU 025/2012 - On the Safety of Furniture and Home Accessories kan worden afgegeven als EAC-certificering of als EAC-verklaring.

De volgende goederen zijn niet onderworpen aan de EAC-overeenstemmingsbeoordeling volgens de bepalingen van TR CU 025/2012:

 • Meubilair voor tandartsen
 • Meubilair voor medisch gebruik
 • Meubilair voor veterinair gebruik
 • Gebruikt meubilair
 • Meubilair voor gebruik in de luchtvaartindustrie
 • Meubilair voor de scheepvaart
 • Meubilair voor gebruik in de spoorwegindustrie
 • Meubilair voor reclamedoeleinden
 • Meubelmonsters
 • Antiek Meubilair

Voor bepaalde meubelstukken kunnen ook conformiteitseisen gelden op grond van andere technische eisen, met uitzondering van TR CU 025/2012. Bovendien kan voor bepaalde meubels een aanvullend bewijs van conformiteit nodig zijn, in het bijzonder voor kindermeubels en huishoudelijke apparaten. Kindermeubels en huishoudelijke apparaten zijn onderhevig aan EAC-certificering.

De gedetailleerde voorschriften voor kindermeubilair en huishoudelijke apparaten zijn te vinden in TR CU 025/2012 - On the Safety of Furniture and Home Accessories. Daarnaast moeten in bepaalde gevallen de veiligheidseisen uit andere technische voorschriften van de EEU-staten worden nageleefd. Dit is meestal het geval wanneer elektronica in een meubelstuk is geïntegreerd (bijvoorbeeld LED-verlichting).

Als elektronica met een wisselstroom tussen 50 volt en 1.000 volt of een gelijkstroom tussen 75 volt en 1.500 volt deel uitmaakt van de leveringsinhoud van meubelen en woonaccessoires, is dit meubel altijd onderworpen aan TR CU 025/2012 over de veiligheid van meubelen en woonaccessoires, evenals TR CU 004/2011 over de veiligheid van laagspanningsapparatuur en TR CU 020/2011 over elektromagnetische compatibiliteit.

Voor EAC-certificering of EAC-verklaring volgens de technische voorschriften TR CU 025/2012 zijn de volgende documenten vereist:

 • Gedetailleerde productomschrijving
 • Oorspronkelijke productnaam
 • Douanetariefnummer
 • Test records
 • Gebruiksaanwijzing
 • Technische tekeningen
 • Technisch gegevensblad
 • Certificaat voor het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Protocollen van de productiecontrole voor serieproductie
 • Certificaten zoals CE, ISO, DIN, GOST, EAC of CB

Documenten moeten zijn opgesteld in het Russisch en/of in de officiële taal van de betreffende lidstaat van de Euraziatische Economische Unie. In bepaalde gevallen zijn aanvullende documenten en documentatie vereist. Neem voor meer gedetailleerde informatie contact met ons op.

Proces van EAC Certificering van Meubilair

Zeven stappen leiden tot een succesvolle EAC-conformiteitsbeoordeling:

 1. Toepassing
 2. Analyse van het product
 3. Classificatie van het product
 4. Onderzoek van het product
 5. EAC-etikettering van producten
 6. Uitgifte van het EAC-goedkeuringsdocument
 7. Opneming in het uniforme register van de EU-staten

Geldigheidsduur van de EAC Certificering

De EAC-certificering of EAC-verklaring wordt gemaakt voor een enkele levering of voor serieproductie voor een periode van 1 tot 5 jaar, afhankelijk van het type product en de omvang van de levering. In de meeste gevallen wordt de EAC-certificering gemaakt voor 2 tot 3 jaar en de EAC-verklaring voor 4 tot 5 jaar.

EAC Certificaat voor Meubelen en Woonaccessoires

EAC-certificering wordt uitgevoerd door een certificeringsdienstverlener. De aanvrager kan zelf een certificatiedienstverlener kiezen. De certificatiedienstverlener moet geaccrediteerd zijn voor EAC-certificering van meubelen volgens TR CU 025/2012. Voor EAC-certificering van meubelen en woonaccessoires worden de certificeringsprocedures 1C, 2C en 3C toegepast.

De details van de procedures zijn te vinden in bijlage 4 van de technische voorschriften TR CU 025/2012. In het geval van certificering van producten van buitenlandse fabrikanten, kan de aanvraag voor certificering alleen worden ingediend door de gemachtigde vertegenwoordiger van de fabrikant.

EAC-certificeringsprocedure:

 • 1C, 2C - EAC-certificering voor serieproductie
 • 3C - EAC-certificering voor afzonderlijke productie

EAC Verklaring voor Meubelen en Woonaccessoires

De EAC-verklaring wordt uitgevoerd volgens de specificaties van de fabrikant van meubels en woonaccessoires. Het bewijs van EAC-conformiteit wordt geleverd door de aanvrager of zijn gemachtigde vertegenwoordiger. De informatie in de EAC-verklaring wordt ook verstrekt door de aanvrager of zijn gemachtigde vertegenwoordiger.

De certificatiedienstverlener is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de EAC Declaration. In het geval van EAC Declaration van producten van buitenlandse fabrikanten kan de aanvraag voor EAC Declaration alleen worden ingediend door de importeur of de gemachtigde vertegenwoordiger van de fabrikant.

EAC Aangifteprocedure:

 • 1D, 3D, 6D - EAC-verklaring voor serieproductie
 • 2D - EAC-verklaring voor serielevering
 • 4D - EAC-verklaring voor afzonderlijke productie

EAC Markering van Meubilair

EAC-gecertificeerde producten zijn voorzien van een EAC-merkteken van de douane-unie. Hiermee wordt bevestigd dat de EAC in overeenstemming is met de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie. Het op de markt brengen van meubels en woonaccessoires zonder de juiste EAC-markering wordt bestraft met een hoge boete en inbeslagname van de goederen.

Eisen voor EAC-markering:

 • Monochroom kleurenschema
 • Afmetingen van minstens 5 mm
 • Duidelijk kleurcontrast met het oppervlak
 • Goede leesbaarheid tijdens de hele levensduur van het product

EAC Marketing van Meubelen

Consumenteninformatie voor meubels wordt verstrekt in de vorm van EAC-markering, montagehandleidingen en gebruiksaanwijzingen. De EAC-markering wordt geleverd in het Russisch en/of in de officiële taal van een van de lidstaten van de Europese Unie.

De volgende informatie moet op het label van het meubel worden vermeld:

 • Naam van het product
 • Logo van de fabrikant
 • Land van vervaardiging
 • Informatie over de fabrikant
 • Informatie over de importeur
 • Informatie over de Gemachtigd Vertegenwoordiger
 • Productiedatum
 • Duur van gebruik
 • EAC-markering
 • Garantieperiode

Voor meubels en woonaccessoires met EAC-certificaat moet het label samen met de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing in de verpakking zitten.

Duur en Kosten van EAC Certificering

De voorbereidingstijd voor de EAC-Verklaring volgens de Technische Verordening TR CU 025/2012 varieert sterk afhankelijk van het type product. In de meeste gevallen zijn ongeveer 30 werkdagen nodig voor de afgifte van de EAC-Verklaring. Voor gedetailleerde informatie over de EAC-Verklaring volgens TR CU 025/2012 kunt u contact met ons opnemen.

Bevoegde Vertegenwoordiging voor EAC Certificering

Volgens de verordeningen van de EEU-staten moet de fabrikant een geregistreerde vestiging hebben in het economisch gebied van de douane-unie (CU) om een EAC-verklaring te kunnen aanvragen. Er is dus een vertegenwoordiger van de fabrikant nodig om EAC Declaration-procedures in de douane-unie uit te voeren. Vaak treedt een zakenpartner van de fabrikant uit de EDEU-staten op als de aanvrager.

Er moet rekening mee worden gehouden dat daarna alleen deze partner een exclusief distributierecht heeft voor de hele certificeringsperiode en een autorisatie moet afgeven voor het gebruik van de verklaring voor alle andere zakenpartners.

In dergelijke situaties wordt de fabrikant afhankelijk van zijn zakenpartner, die optrad als de bevoegde contractpersoon voor de EAC-verklaring. Als u onafhankelijk wilt blijven van uw individuele distributeurs, kunnen wij een wettelijke contractpersoon voor u regelen.

Deze taak kan worden uitgevoerd door onze Russische vestiging. Na de certificering geven we een autorisatie aan al uw zakenpartners om de EAC-verklaring te gebruiken. Als u na verloop van tijd besluit om afscheid te nemen van bepaalde distributeurs of om nieuwe distributeurs in dienst te nemen, zullen wij u ondersteunen bij uw beslissingen en de autorisatie intrekken of opnieuw aanmaken.

Rechtsgrondslag van de EAC Certificering voor Stoffen 

De oprichting van de douane-unie tussen de afzonderlijke EEU-staten heeft de normen en standaarden van elke staat geharmoniseerd tot één systeem. In alle deelnemende staten van de Euraziatische Economische Unie worden de aanvraag en het proces van EAC-certificering uitgevoerd volgens hetzelfde principe. De rechtsgrondslag is de vaststelling van de uniforme formulieren voor het opstellen van documenten binnen de douane-unie van 09.12.2011, N896.

De rechtsgrondslag van de EAC-certificering is vastgelegd in het besluit inzake technische voorschriften in de douane-unie van 18.07.2010, N319 en het besluit inzake uniforme normalisatie in de douane-unie van 07.04.2011, N620. De EAC-certificering en EAC-verklaring van meubelen en woonaccessoires wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de technische verordening TR CU 025/2012 - Veiligheid van meubelen en woonaccessoires.

Onze Diensten

 Wij bieden onze klanten de volgende services:

 1. Uitvoering van EAC-certificering voor meubels en woonaccessoires
 2. Uitvoering van EAC-verklaring voor meubelen en woonaccessoires
 3. Consulting voor EAC-verklaring voor meubelen en woonaccessoires
 4. Overleg voor EAC-certificering voor meubels en woonaccessoires
 5. Consulting voor EAC-labeling voor meubels en woonaccessoires

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over EAC-certificering van meubels en woonaccessoires.

AANVRAAG