Professioneel Advies voor EAC Certificering

Professioneel Advies voor EAC Certificering

We hebben jarenlange ervaring in het afhandelen van exporttransacties met de GOS-staten en de staten van de Euraziatische Economische Unie. We delen deze kennis graag met onze klanten. Als uw werknemers of management speciale kennis willen opdoen over EAC-certificeringsprocessen, EAC-etiketteringsvoorschriften en hun rechtsgrondslag in de Euraziatische Economische Unie, de Russische Federatie of in de GOS-staten, dan staan wij persoonlijk tot uw beschikking.

EAC Consultancy in uw Bedrijf

We delen onze kennis door oplossingen op maat aan te bieden voor onze klanten en hun specifieke projecten. Zo ontwikkelen we langdurige partnerschappen en garanderen we de beste oplossingen voor onze klanten. We geven u graag advies over uw producten en de daarvoor benodigde EAC-verklaringen, EAC-goedkeuringen en EAC-certificeringen. Daarbij ontwikkelen we voor u de meest kosteneffectieve en efficiënte optie, die specifiek is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf en branche.

Ons aanbod voor uw bedrijf 

 • Individueel advies
 • Webinars en seminars
 • Projectondersteuning en EAC-certificeringsmatrix
 • Workshops, trainingen en grote projecten
 • Lezingen en presentaties

EAC Certificering in Rusland en de EEU Staten

Een EAC-certificaat of een EAC-verklaring is een bewijs van EAC-conformiteit met de technische voorschriften van de EGEU-staten. EAC-certificering en EAC-verklaring bevestigen de fabrikant of importeur dat de gecertificeerde producten voldoen aan de vereisten van de technische voorschriften (TR CU/EEU) van de Euraziatische Economische Unie. Een EAC-certificaat of EAC-verklaring wordt opgenomen in het Unified Register door een dienstverlener die geaccrediteerd is in de lidstaten van de Euraziatische Economische Unie.

 1. Verklaring voor machines en apparatuur
 2. Verklaring voor meubels en woonaccessoires
 3. Verklaring voor Elektrotechniek
 4. Verklaring voor explosieve apparatuur
 5. Verklaring voor voedingsmiddelen en additieven
 6. Verklaring voor parfums en cosmetica
 7. Verklaring voor Textiel, Kleding en Footwar
 8. Verklaring voor verpakking en materialen
 9. Verklaring voor chemicaliën en brandstoffen
 10. Verklaring voor voertuigen en auto-onderdelen
 11. Verklaring voor drukapparatuur

Documentatie voor EAC Certificering 

Afhankelijk van de technische verordening (TR CU/TR EEU) van de Euraziatische Economische Unie (EEU-lidstaten) is een aantal aanvullende technische documenten vereist voor succesvolle EAC-certificering, zoals een technisch paspoort, een gegevensblad, een veiligheidsbeoordeling of gebruikshandleidingen. De technische EAC-documentatie voor EAC-certificering wordt uitgevoerd volgens de EAC-regelgeving voor het opstellen van begeleidende technische documenten. Technische ondersteuningsdocumentatie wordt voorbereid op basis van ontwerpdocumentatie en technische gegevens en omvat alle verplichte documentatie voor EAC Goedkeuring en EAC Markering van verschillende productgroepen. 

De volgende documenten zijn vereist voor EAC-certificering:

 1. Gedetailleerde productomschrijving
 2. Gedetailleerde beschrijving van het toepassingsgebied
 3. Informatie over de fabrikant en importeur
 4. Informatie over verpakking en samenstelling
 5. Bedienings- en onderhoudshandleidingen
 6. Installatie-instructies en gebruiksaanwijzing
 7. Interne of externe testgegevens
 8. Factuur of proforma factuur
 9. Contract met handelspartner
 10. Specificaties van het contract
 11. Radiologisch onderzoek
 12. Schema's en lascertificaten
 13. Veiligheidsbeoordeling / risicoanalyse
 14. Certificeringsmatrix voor EAC-certificering
 15. Handleiding voor EAC-certificering
 16. Veiligheidsbeoordeling voor EAC-certificering
 17. Sterkteberekening voor EAC-certificering
 18. Veiligheidsinformatiebladen voor EAC-certificering
 19. EAC-ontstekingsrisicobeoordeling voor EAC-certificering
 20. Acceptatierapporten en testrapporten
 21. EAC-drukvatpaspoort voor EAC-certificering
 22. Technisch paspoort voor EAC-certificering
 23. Tekeningen voor EAC-certificering
 24. Certificaten voor materiaal en onderdelen
 25. Bestaande certificaten (bijv. EAC, GOST, ISO)
 26. Certificaten voor het kwaliteitsmanagementsysteem
 27. Bewijs van kwalificatie voor personeel
 28. Technische EAC-documentatie
 29. Materiaalinspectieverslagen
 30. Douanetariefnummer

EAC Certificering voor diverse Productgroepen

EAC-certificering wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie.

De technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU-staten):

 • 001/2011 TR CU - EAC-certificaat voor spoorvoertuigen
 • 002/2011 TR CU - EAC-certificaat voor hogesnelheidstreinen
 • 003/2011 TR CU - EAC-certificaat voor spoorweginfrastructuur
 • 004/2011 TR CU - EAC-certificaat voor laagspanningsapparatuur
 • 005/2011 TR CU - EAC-certificaat voor verpakking
 • 006/2011 TR CU - EAC-certificaat voor pyrotechnische producten
 • 007/2011 TR CU - EAC-certificaat voor producten voor kinderen
 • 008/2011 TR CU - EAC-certificaat voor speelgoed
 • 009/2011 TR CU - EAC-certificaat voor parfums en cosmetica
 • 010/2011 TR CU - EAC-certificaat voor machines en uitrusting
 • 011/2011 TR CU - EAC-certificaat voor liften
 • 012/2011 TR CU - EAC-certificaat voor explosieve uitrusting
 • 013/2011 TR CU - EAC-certificaat voor brandstoffen en stuwstoffen
 • 014/2011 TR CU - EAC-certificaat voor snelwegen
 • 015/2011 TR CU - EAC-certificaat voor graan
 • 016/2011 TR CU - EAC-certificaat voor gasvormige brandstoffen
 • 017/2011 TR CU - EAC-certificaat voor kleding en schoeisel
 • 018/2011 TR CU - EAC-certificaat voor voertuigen en auto-onderdelen
 • 019/2011 TR CU - EAC-certificaat voor persoonlijke beschermingsmiddelen
 • 020/2011 TR CU - EAC-certificaat voor elektromagnetische compatibiliteit
 • 021/2011 TR CU - EAC-certificaat voor levensmiddelen 
 • 022/2011 TR CU - EAC-markering voor levensmiddelen 
 • 023/2011 TR CU - EAC-certificaat voor vruchten- en groentesappen
 • 024/2011 TR CU - EAC-certificaat voor oliën en vetten
 • 025/2012 TR CU - EAC-certificaat voor meubelen en woonaccessoires
 • 026/2012 TR CU - EAC-certificaat voor kleine vaartuigen
 • 027/2012 TR CU - EAC-certificaat voor gespecialiseerde levensmiddelen
 • 028/2012 TR CU - EAC-certificaat voor explosieven
 • 029/2012 TR CU - EAC-certificaat voor levensmiddelenadditieven
 • 030/2012 TR CU - EAC-certificaat voor speciale vloeistoffen
 • 031/2012 TR CU - EAC-certificaat voor landbouwtrekkers
 • 032/2013 TR CU - EAC-certificaat voor drukapparatuur
 • 033/2013 TR CU - EAC-certificaat voor melk en zuivelproducten
 • 034/2013 TR CU - EAC-certificaat voor vlees en vleesproducten
 • 035/2013 TR CU - EAC-certificaat voor tabaksproducten
 • 036/2016 TR EEU - EAC-certificaat voor koolwaterstofgas
 • 037/2016 TR EEU - EAC-certificaat voor gevaarlijke stoffen
 • 038/2016 TR EEU - EAC-certificaat voor attracties
 • 039/2016 TR EEU - EAC-certificaat voor minerale meststoffen
 • 040/2017 TR EEU - EAC-certificaat voor vis en visproducten
 • 041/2017 TR EEU - EAC-certificaat voor chemische stoffen
 • 042/2017 TR EEU - EAC-certificaat voor gespecialiseerde apparatuur
 • 043/2017 TR EEU - EAC-certificaat voor brandbeveiligingsproducten
 • 044/2017 TR EEU - EAC-certificaat voor mineraalwater
 • 045/2017 TR EEU - EAC-certificaat voor minerale olieproducten
 • 046/2018 TR EEU - EAC-certificaat voor aardgasproducten
 • 047/2018 TR EEU - EAC-certificaat voor alcoholhoudende producten
 • 048/2019 TR EEU - EAC-certificaat voor energie-efficiëntie van elektrische apparaten 
 • 049/2020 TR EEU - EAC-certificaat voor pijpleidingen over lange afstand
 • 050/2021 TR EEU - EAC-certificaat voor civiele bescherming
 • 051/2021 TR EEU - EAC-certificaat voor vlees van gevogelte
 • 052/2021 TR EEU - EAC-certificaat voor metrovoertuigen 

Gemachtigd Vertegenwoordiger voor EAC Certificering

De voorschriften van de Euraziatische Economische Unie vereisen dat de fabrikant een geregistreerd kantoor heeft in het Gemeenschappelijk Economisch Gebied om een EAC-certificering of EAC-verklaring aan te vragen. Als dat niet het geval is, moet een vertegenwoordiger van de fabrikant de EAC-verklaring en EAC-certificering in de douane-unie uitvoeren. De vertegenwoordiger moet gevestigd zijn in een van de lidstaten van de douane-unie. Vaak treedt een zakenpartner van de fabrikant uit een van de staten van de Euraziatische Economische Unie op als aanvrager. In die gevallen moet er rekening mee worden gehouden dat daarna alleen deze distributeur het exclusieve distributierecht heeft voor de hele certificeringsperiode en een vergunning voor verkoopactiviteiten moet afgeven voor alle andere distributeurs.

Als u onafhankelijk wilt blijven van individuele distributeurs, kunnen we u voorzien van een contractpersoon. Deze taak kan worden uitgevoerd door onze Russische vestiging in Moskou of Novosibirsk. Na een succesvolle certificering geven we een autorisatie voor verkoopactiviteiten af aan al je zakenpartners. Als u na verloop van tijd besluit om afscheid te nemen van bepaalde partners of om nieuwe partners aan te nemen, zullen we u helpen bij uw beslissingen en de toestemming voor verkoop dienovereenkomstig aanpassen.

Onze Diensten

We bieden onze klanten de volgende diensten:

 1. Professioneel advies voor EAC-etikettering van verschillende productgroepen
 2. Professioneel advies voor EAC-certificering van verschillende productgroepen
 3. Professioneel advies voor EAC-verklaring van diverse productgroepen
 4. Professionele exportconsultancy voor Rusland en de EEU-landen
 5. Uitvoering van EAC-certificering en EAC-verklaring

Neem voor meer vragen over EAC-certificering, EAC-markering en EAC-verklaring contact met ons op.

AANVRAAG