Ontstekingsrisicobeoordeling voor EAC Certificering

Ontstekingsrisicobeoordeling voor EAC Certificering

Voor EAC-certificering van ATEX-apparatuur die wordt gebruikt in potentieel explosieve atmosferen in Rusland en de EEU-staten, moet een EAC-ontstekingsrisicobeoordeling worden uitgevoerd als onderdeel van de EAC-goedkeuring. Een EAC-ontstekingsrisicobeoordeling voor EX-apparatuur en EX-apparaten wordt afgegeven in overeenstemming met de bepalingen van de technische verordening TR CU 012/2011 en is een verplichte maatregel voor de certificering van explosiegevaarlijke apparaten en toestellen.

Wetgeving van de EAC Ontstekingsgevarenbeoordeling

De ontbrandingsrisicobeoordeling bevestigt dat wordt voldaan aan de minimale veiligheidsvereisten van de Technische Verordening TR CU 012/2011.  De Technical Regulation TR CU 012/2011 is ontwikkeld naar aanleiding van de Europese ATEX-richtlijn 2014/34/EU betreffende de harmonisatie van de voorschriften van de lidstaten voor apparatuur voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Individuele EU- en EAC-normen zijn dus in de meeste gevallen identiek en grotendeels geharmoniseerd. ATEX-certificering stelt apparatuur echter niet vrij van de noodzaak om gecertificeerd te zijn volgens de normen van de Euraziatische Economische Unie.

De ontbrandingsrisicobeoordeling wordt uitgevoerd volgens de volgende normen:

 • GOST 31441.1/2/3/5/6/8-2011
 • GOST 31438.1-2011
 • GOST 31438.2-2011

Proces van de EAC Ontstekingsrisicobeoordeling

De ontbrandingsrisicobeoordeling wordt uitgevoerd in zes stappen:

 • Analyse van ontstekingsgevaren
 • Evaluatie van ontstekingsgevaren
 • Bepaling van vereiste maatregelen
 • Bepaling van apparatuurcategorie
 • Analyse van ontstekingsgevaren
 • Eindbeoordeling

Analyse van Ontstekingsgevaren en potentiële Ontstekingsbronnen

 • Hete oppervlakken van het apparaat
 • Open vlammen in het werkgebied
 • Hete vloeistoffen en gassen
 • Mechanisch opgewekte vonken
 • Schokgolven en compressie
 • Exotherme reacties
 • Chemische reacties
 • Thermietreacties
 • Brandbare stoffen
 • Statische elektriciteit

Het risico dat een ontstekingsbron kan optreden, wordt beoordeeld en geëvalueerd. Volgens de voorschriften van TR CU 012/2011 is de fabrikant verplicht om het ontstekingsgevaar tot een minimum te beperken.

Bepaling van de vereiste Beschermingsmaatregelen

Voor elk geïdentificeerd brandgevaar moeten gepaste beschermende maatregelen (afhankelijk van de vastgestelde foutcondities) worden bepaald en ondersteund met het nodige bewijsmateriaal en technische documentatie.

Definitieve Beoordeling van het Explosiegevaar

In deze stap wordt het brandgevaar vergeleken met de beschermende maatregelen en wordt bepaald of er aanvullende beschermende maatregelen moeten worden genomen voor een succesvolle EAC-certificering.

We stellen de volgende documenten voor je op:

 • Technische paspoorten
 • Ontstekingsgevarenbeoordelingen
 • Veiligheidsbeoordelingen
 • Bedieningshandleidingen

Duur van de Ontbrandingsrisicobeoordeling

De duur en kosten van het opstellen van de EAC-ontstekingsgevarenbeoordeling zijn afhankelijk van zowel het specifieke product en de industrie, als de bijbehorende technische voorschriften en benodigde tests. Neem voor gedetailleerde informatie contact met ons op, we helpen u graag verder.

Bevoegd Contractant

Volgens de verordeningen van de EDEO-landen moet de fabrikant een vestiging hebben in het gemeenschappelijk economisch gebied van de EDEO-landen om EAC-goedkeuring te kunnen aanvragen. Als dat niet het geval is, moet een contractpersoon van de fabrikant de certificeringsprocessen in de EDEO-landen uitvoeren. In de regel treedt een distributeur van de fabrikant uit de EGEO-landen op als aanvrager. In deze gevallen moet er rekening mee worden gehouden dat na de EAC-certificering alleen deze distributeur het exclusieve recht op distributie voor de hele certificeringsperiode bezit en een vergunning voor verkoopactiviteiten moet afgeven.

In dergelijke situaties wordt de fabrikant afhankelijk van zijn zakenpartner, die optrad als de geautoriseerde contractpersoon van de fabrikant voor de EAC-certificering. Als u onafhankelijk wilt blijven van individuele distributeurs, kunnen we u voorzien van een contractpersoon. Deze taak kan worden uitgevoerd door onze Russische vestiging in Moskou of Novosibirsk. Na een succesvolle certificering geven we een autorisatie voor verkoopactiviteiten af aan al uw distributeurs. Als u na verloop van tijd besluit om afscheid te nemen van bepaalde distributeurs of nieuwe aan te nemen, zullen we u helpen met al uw beslissingen en de autorisatie dienovereenkomstig aanpassen. Voor gedetailleerde uitleg over de positie van een contractpersoon kunt u contact opnemen met ons team en wij zullen u graag adviseren.

Onze Diensten

We bieden onze klanten de volgende diensten:

 • Opstellen van ontbrandingsrisicoanalyses voor ATEX-apparatuur
 • Advies voor EAC-certificering voor ATEX-apparatuur
 • Uitvoering van EAC-certificering voor ATEX-apparatuur
 • Advies voor EAC-markering voor ATEX-apparatuur
 • Advies voor EAC-certificering en EAC-verklaring

Neem voor meer informatie over EAC-certificering, TR CU-certificering of GOST-certificering contact met ons op.

AANVRAAG