Veiligheidsinformatieblad voor EAC Certificering

Veiligheidsinformatieblad voor EAC Certificering

Een veiligheidsinformatieblad (MSDS) is een belangrijk hulpmiddel voor het communiceren van veiligheidsgerelateerde informatie over de samenstelling van producten. Veiligheidsinformatiebladen (VIB) bevatten belangrijke informatie voor EAC-certificering en EAC-verklaring. Via het veiligheidsinformatieblad worden relevante gegevens en informatie voor het gebruik van de producten doorgegeven. 

Deze zijn bedoeld voor de bescherming van het milieu, de gezondheid en het welzijn van mensen die met het product werken. Het opstellen van veiligheidsinformatiebladen is vereist voor stoffen, materialen en mengsels in overeenstemming met GOST 30333-2007.

Veiligheidsinformatiebladen voor EAC Certificering

Een veiligheidsinformatieblad bestaat uit 16 delen:

 • Benaming van de stoffen
 • Informatie over de fabrikant
 • Samenstelling van de producten
 • Informatie over afzonderlijke ingrediënten van de producten
 • Mogelijke gevaren in verband met het gebruik van de producten
 • Chemische en fysische eigenschappen van de producten
 • Instructies voor eerstehulpmaatregelen bij ongevallen
 • Instructies voor brandbestrijding bij ongevallen
 • Instructies voor het ongepland vrijkomen van stoffen
 • Instructies voor het gebruik en de opslag van producten en stoffen 
 • Instructies voor persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van producten
 • Instructies voor stabiliteit en reactiviteit
 • Milieu-informatie
 • Toxicologische informatie
 • Informatie over verwijdering
 • Informatie over recycling

Veiligheidsinformatiebladen zijn niet vereist voor EAC-certificering van de volgende producten:

 • Afgewerkte voedingsproducten
 • Afgewerkte geneesmiddelen
 • Cosmetische eindproducten
 • Afgewerkte parfumerieproducten
 • Natuurlijke bronnen

Wetgeving en EAC Regelgeving

De bepalingen van GOST 30333-2007 en de REACH-verordening zijn in veel opzichten identiek. Er zijn echter individuele verschillen tussen de REACH-verordening en GOST-norm 30333-2007. 

Volgens de bepalingen van GOST-norm 30333-2007 moet een Russisch veiligheidsinformatieblad belangrijke informatie en instructies bevatten over het transport en de opslag van gevaarlijke stoffen en hun mogelijke gevaren. Bovendien moeten Russische veiligheidsinformatiebladen informatie bevatten over de mogelijke effecten op de gezondheid van burgers van de Russische Federatie en op het milieu. Russische EAC-normen, EAC-normen en wetten moeten worden gevolgd bij het opstellen van het veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de bepalingen van GOST-norm 30333-2007.

Het opstellen van veiligheidsinformatiebladen is vereist voor EAC-certificering volgens de volgende EAC-normen:

 • Technische voorschriften TR CU 004/2011 - voor de EAC-certificering van laagspanningsapparatuur
 • Technische voorschriften TR CU 006/2011 - voor de EAC-certificering van pyrotechnische producten
 • Technische voorschriften TR CU 010/2011 - voor de EAC-certificering van machines en uitrusting
 • Technische voorschriften TR CU 013/2011 - voor de EAC-certificering van benzine, diesel en stookolie
 • Technische voorschriften TR EEU 041/2017 - voor de EAC-certificering van chemische producten

Veiligheidsinformatiebladen Maken

Voorafgaand aan de export naar Rusland of de Euraziatische Economische Unie wordt een veiligheidsinformatieblad opgesteld, dat tijdens de certificering wordt ingediend.

De volgende documenten zijn vereist:

 • Titelpagina
 • Veiligheidsinformatieblad
 • Informatie over samenstelling
 • Informatie over richtlijnen, normen en standaarden

Geldigheidsperiode van Veiligheidsinformatiebladen

De geldigheidsduur van veiligheidsinformatiebladen hangt af van het gevarenpotentieel van de afzonderlijke materialen:

 • Een veiligheidsinformatieblad voor bijzonder gevaarlijke stoffen wordt 3 jaar uitgegeven
 • Een veiligheidsinformatieblad voor minder gevaarlijke stoffen wordt 5 jaar uitgegeven.

Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie over het opstellen van veiligheidsinformatiebladen volgens GOST-norm 30333-2007.

Duur van het Maken van Veiligheidsinformatiebladen

De duur en kosten van het opstellen van veiligheidsinformatiebladen zijn afhankelijk van zowel het product en de industrie in kwestie als de bijbehorende technische voorschriften en noodzakelijke tests. In de regel ligt de voorbereidingstijd van een veiligheidsinformatieblad tussen de 25 en 30 dagen. Neem voor meer gedetailleerde informatie contact met ons op.

Gemachtigd Contractpersoon voor EAC Certificering

Volgens de voorschriften van de Euraziatische Economische Unie moet de fabrikant een geregistreerde vestiging hebben in het gemeenschappelijke economische gebied van de EGEU-staten om EAC-certificering of EAC-verklaring aan te vragen. Daarom is een geautoriseerde vertegenwoordiger van de fabrikant vereist om EAC-certificeringsprocessen in de douane-unie (CU/EEU) aan te vragen, als dat niet het geval is. De gemachtigde vertegenwoordiger moet een geregistreerde vestiging hebben in een van de lidstaten van de douane-unie.

Vaak is de vertegenwoordiger een distributeur van de fabrikant uit een van de staten van de Euraziatische Economische Unie. Er moet rekening mee worden gehouden dat daarna alleen deze distributeur het exclusieve distributierecht heeft voor de gehele certificeringsperiode en een vergunning voor verkoopactiviteiten moet afgeven aan alle andere distributeurs. In dergelijke situaties wordt de fabrikant afhankelijk van zijn zakenpartner, die optrad als de bevoegde contractpersoon van de fabrikant tijdens de EAC-certificering of EAC-verklaring. Als u onafhankelijk wilt blijven van individuele distributeurs, kunnen wij u voorzien van een wettelijke contractpersoon.

Deze taak kan worden uitgevoerd door onze Russische vestiging. Na een succesvolle EAC-certificering geven we een autorisatie voor distributieactiviteiten af aan al uw zakenpartners. Als u na verloop van tijd besluit om afscheid te nemen van bepaalde distributeurs of om nieuwe distributeurs in dienst te nemen, zullen wij u helpen met al uw wensen en de autorisatie dienovereenkomstig intrekken of opnieuw afgeven.

Onze Diensten

We bieden onze klanten de volgende services:

 1. Opstellen van EAC-veiligheidsinformatiebladen
 2. Advisering voor EAC-etikettering
 3. Advies voor EAC-veiligheidsinformatiebladen
 4. Uitvoering van EAC-verklaring en EAC-certificering
 5. Consulting voor EAC-verklaring en EAC-certificering

Neem voor meer informatie over EAC veiligheidsinformatiebladen en EAC documentatie contact met ons op.

AANVRAAG