EAC Certificaat voor Elektrotechniek

EAC Certificaat voor Elektrotechniek

Een EAC-certificaat of EAC-verklaring voor elektrotechniek bevestigt de fabrikant dat zijn producten/goederen voldoen aan de uniforme technische voorschriften van de douane-unie (TR CU). EAC-conformiteit wordt aangetoond met een EAC-certificaat of een EAC-verklaring. Een EAC-certificaat is een verificatie van de EEU-staten dat het product voldoet aan de normen van en export naar Rusland toestaat.

EAC-certificering voor elektrische apparatuur en radioapparatuur wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en vereisten van de technische voorschriften voor elektrische apparatuur en apparatuur.

EAC Certificering voor Elektrotechniek

Relevante technische voorschriften en goedkeuringen:

 • 004/2011 TR CU - EAC-certificering voor laagspanningsapparatuur
 • 018/2011 TR CU - EAC-certificering voor voertuigen en auto-onderdelen
 • 020/2011 TR CU - EAC-certificering voor elektromagnetische compatibiliteit
 • 026/2012 TR CU - EAC-certificering van kleine vaartuigen
 • 037/2016 TR EEU - EAC-certificering voor gevaarlijke stoffen
 • 043/2017 TR EEU - EAC-certificering voor brandbeveiligingsproducten

De Technische Reglementen van de Euraziatische Economische Unie stellen minimumveiligheidsvereisten vast voor elektrische toestellen en apparatuur voor gebruik in de EEU-staten. Voorafgaand aan de uitvoer naar Rusland en de Euraziatische Economische Unie moet alle elektrische of elektronische apparatuur, inclusief huishoudelijke apparaten, aantonen dat zij voldoet aan de minimale veiligheidsvereisten van de Technische Reglementen van de EESU en gecertificeerd zijn in overeenstemming met de EAC-normen. De veiligheidseisen van de Technische Voorschriften TR CU 020/2011 vertonen gelijkenissen met de eisen van de Richtlijn 2014/30/EU van de Europese Unie en de eisen van de Technische Voorschriften TR CU 004/2011 vertonen gelijkenissen met de eisen van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU van de Europese Unie, maar zijn niet volledig identiek.

Volgens de veiligheidsvereisten van de technische voorschriften van de EEU moeten elektrische apparaten zo worden geproduceerd dat mensen die de technologie gebruiken, worden beschermd tegen oververhitting, brandgevaar, elektrische schokken en diverse andere verwondingen. Het Technisch Reglement TR EEU 037/2016 - betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen bij de productie van elektrische apparatuur en radio-elektronica stelt de regels vast voor het gebruik van kwik, cadmium, lood en chroom bij de productie van elektrische apparatuur en radio-elektronica.

De technische voorschriften TR EEU 037/2016 zijn gelijkwaardig aan de EU-richtlijn 2011/65/EU (RoHS). De Technische Verordening TR CU 020/2011 - betreffende elektromagnetische compatibiliteit vereist dat de apparatuur zodanig is ontworpen en geproduceerd dat deze geen elektromagnetische interferentie veroorzaakt en geen invloed heeft op de functionele mogelijkheden van andere apparatuur.

Een bevestiging van EAC-conformiteit wordt uitgegeven als EAC-certificering en EAC-verklaring:

 • EAC-verklaring voor elektrotechniek
 • EAC-certificaat voor elektrotechniek

Een EAC-verklaring of EAC-certificaat kan alleen worden aangevraagd door bedrijven die gevestigd zijn in de Euraziatische Economische Unie. Er is dus een gemachtigde vertegenwoordiger in de Euraziatische Economische Unie nodig. We hebben een vestiging in de Russische Federatie speciaal voor de diensten van de functie van wettelijk contractpersoon. Neem contact met ons op voor informatie over gemachtigde vertegenwoordiging in Rusland en de EEU-staten.

Voor EAC-certificering zijn de volgende documenten vereist:

 • Bedieningshandleiding
 • Technische beschrijving
 • Technische documentatie
 • Technisch paspoort
 • Technische informatiebladen
 • Veiligheidsbeoordeling
 • Veiligheidskenmerken
 • Douanetariefnummer
 • Testverslagen
 • Constructietekeningen
 • Originele productnaam
 • Certificaten zoals CE, ISO, DIN, EAC, GOST of CB
 • Protocollen van productiecontrole voor serieproductie
 • Certificaat voor kwaliteitsmanagementsysteem

Daarnaast kunnen in bepaalde gevallen andere documenten en dossiers vereist zijn.

EAC Conformiteit voor Elektrotechniek

EAC-certificering wordt uitgevoerd op een analytische basis van technische gegevens, productbeschrijvingen, productdocumentatie, bedieningshandleidingen, testgegevens en productieaudits. EAC-certificering kan op verschillende manieren worden aangevraagd. De aanvraag kan worden ingediend voor serieproductie, serieleveringen of afzonderlijke leveringen.

De volgende producten zijn onderhevig aan EAC-certificering:

 • Drogers
 • Strijkijzers
 • Keukenapparatuur
 • Wasmachines
 • Stofzuigers
 • Elektrische reinigers
 • Afzuigkappen
 • Airconditioners
 • Ventilatoren
 • Haardrogers
 • Bedrading
 • Massage-apparatuur
 • Fitnessapparatuur
 • Naaimachines
 • Computers
 • Printers
 • Scanners
 • Fotokopieerapparaat
 • Elektronische Muziekinstrumenten
 • Kassa-apparaten en -toestellen
 • Telecommunicatie-apparatuur
 • Spelmachines
 • Kassa-machines 
 • Verlichtingstechnologie
 • Radio- en CD-spelers
 • Videocamera's, televisies en videorecorders
 • Elektronische EDP-machines en -apparaten en hun ingebouwde onderdelen
 • Kabels, verlengsnoeren en andere bedrading
 • Elektrisch gereedschap en instrumenten

Regelingen voor EAC Certificering

 • 1C, 3C - EAC-certificering voor serieproductie
 • 4C - EAC-certificering voor enkele levering

EAC Verklaring voor Elektrotechniek

De verplichte EAC-verklaring volgens de technische voorschriften TR CU 004/2011, TR CU 020/2011 en TR EEU 037/2016 is van toepassing op alle andere apparatuur en toestellen die niet certificeringsplichtig zijn en niet zijn opgenomen in de lijsten van elektrisch materiaal dat aan certificering is onderworpen. Een EAC-verklaring wordt op verzoek van de aanvrager uitgevoerd door een geaccrediteerde certificatiedienstverlener.

Een EAC-Verklaring moet worden geregistreerd in het Unified Register of EEU States door een certificatie-instelling die is gevestigd en geaccrediteerd in de EEU-lidstaten. Een EAC-Verklaring heeft dezelfde rechtskracht en is geldig voor de hele EEU-Gemeenschap. Naast de EAC-verklaring kan ook een GOST-certificaat worden aangevraagd.

De GOST-gecertificeerde producten kunnen worden gemarkeerd met het GOST-conformiteitsmerkteken. Het is mogelijk om GOST-certificering uit te voeren voor alle productgroepen naast EAC-certificering of EAC-verklaring. Aanvullende GOST-certificering is een bewijs van kwaliteit van gecertificeerde producten.

Regelingen van de EAC Verklaring

 • 1D, 3D, 6D - EAC-declaratie voor serieleveringen
 • 2D, 4D - EAC-verklaring voor afzonderlijke leveringen

EAC Markering van Elektrotechniek

EAC-gecertificeerde producten zijn voorzien van een EAC-merkteken van de douane-unie. Zo wordt bevestigd dat de EAC-conform is met de technische voorschriften van de EEU-staten. Nadat de EAC-certificering met succes is afgerond, moeten de EAC-gecertificeerde producten worden voorzien van het EAC-conformiteitsmerkteken. Het EAC-merkteken moet worden aangebracht op elke productie-eenheid, verpakking en begeleidend document.

Het EAC-merkteken van overeenstemming moet de volgende informatie bevatten:

 • Monochroom kleurenschema
 • Afmetingen van minstens 5 mm
 • Duidelijk kleurcontrast met het oppervlak
 • Goede leesbaarheid tijdens de hele levensduur van het product
 • Etikettering op het naamplaatje

Het etiket moet de volgende informatie bevatten:

 • Type
 • Merk
 • Model
 • Aanduiding
 • Technische kenmerken
 • Handelsmerk van de fabrikant
 • Fabricagedatum
 • EAC-markering
 • Land van herkomst

Als het label niet op het apparaat kan worden aangebracht, moet deze informatie in de handleiding worden opgenomen.

De bedieningshandleiding moet de volgende informatie bevatten:

 • Toepassingsgebied van het product
 • Parameters en technische kenmerken
 • Beschrijving voor veilig gebruik van het product
 • Informatie over transport, montage, opslag en verwijdering
 • Informatie over de fabrikant
 • Informatie over de importeur
 • Datum van fabricage

De informatie moet worden verstrekt in de Russische taal en/of in de officiële taal van een van de lidstaten van de Euraziatische Economische Unie.

Duur en Kosten van EAC Certificering 

De tijd die nodig is voor de afgifte van een EAC-certificaat of EAC-verklaring voor radio- en elektrotechniek varieert sterk afhankelijk van het type product. In de meeste gevallen duurt het ongeveer 30 tot 50 werkdagen om het EAC-certificaat of de EAC-verklaring op te stellen. Voor gedetailleerde informatie over de kosten van EAC Goedkeuring kunt u contact met ons opnemen.

Bevoegd Contractant voor EAC Certificering 

Volgens de wettelijke voorschriften moet de fabrikant een geregistreerde vestiging hebben in het gemeenschappelijk economisch gebied van de EEU om EAC-certificering te kunnen aanvragen. Er is dus een gemachtigde vertegenwoordiger van de fabrikant nodig om certificeringsprocessen in de douane-unie uit te voeren.

De vertegenwoordiger moet in de douane-unie gevestigd zijn. Vaak treedt een zakenpartner van de fabrikant uit een van de staten van de Euraziatische Economische Unie op als aanvrager. Er moet rekening mee worden gehouden dat daarna alleen deze partner een exclusief distributierecht heeft voor de hele certificeringsperiode en een vergunning voor verkoopactiviteiten moet afgeven aan alle andere distributeurs. In dergelijke situaties wordt de fabrikant afhankelijk van deze zakenpartner. Als u onafhankelijk wilt blijven van individuele distributeurs, kunnen wij u voorzien van een juridisch contractpersoon.

Deze taak kan worden uitgevoerd door onze Russische vestiging. Na de succesvolle goedkeuring zullen we al uw zakenpartners voorzien van een autorisatie voor de distributieactiviteit.

Onze Diensten

We bieden onze klanten de volgende diensten:

 • Uitvoering van EAC-verklaring voor elektrotechniek en radiotechniek
 • Uitvoering van EAC-verklaring voor elektrotechniek en radiotechniek
 • Consulting voor EAC-certificering voor elektrotechniek en radiotechniek
 • Advies bij EAC-verklaring voor elektrotechniek en radiotechniek
 • Advies voor EAC-labeling voor elektrotechniek en radiotechniek

Neem contact met ons op voor meer informatie over EAC-certificering voor elektrische apparaten en radioapparatuur. 

AANVRAAG