Drukvatpaspoort voor EAC Certificering

Drukvatpaspoort voor EAC Certificering

Het opstellen van drukvatpaspoorten is een verplichte maatregel voor de EAC-certificering in overeenstemming met de bepalingen van de technische voorschriften TR CU 032/2013 - On the Safety of Pressure Equipment. Een EAC-drukvatenpaspoort bevat informatie over het beoogde gebruik, de toepassing, de montage en het onderhoud van machines, apparaten en installaties die onder overdruk worden gebruikt en is dus een belangrijk goedkeuringsdocument voor EAC-certificering. Het doel van de bepalingen van de technische voorschriften TR CU 032/2013 - On the Safety of Pressure Equipment is om de burgers in de EEU-staten en hun gezondheid en eigendommen te beschermen.

Toepassingsgebied van TR CU 032/2013

De drukvatpaspoorten worden opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van technisch voorschrift TR CU 032/2013, GOST-norm 34347-2017 - On Steel Welded Vessels and Apparatus en de federale verordening inzake industriële veiligheid van 25.03.2014 N116. Fabrikanten en importeurs mogen de drukvatpaspoorten zelf opstellen of ze door speciale dienstverleners laten opstellen.

Volgens de technische verordening TR CU 032/2013 - betreffende de veiligheid van drukapparatuur, is een drukvatenpaspoort vereist voor EAC-overeenstemmingsbeoordeling voor de volgende apparaten, machines en uitrusting:

 • Kleppen
 • Verwarmingsketels
 • Stoomketels
 • Drukvaten
 • Leidingen
 • Componenten met veiligheidsfunctie
 • Drukhoudende componenten

Inhoud van het EAC Paspoort voor Drukvaten

Een drukvatpaspoort moet de volgende informatie bevatten:

 1. Productnaam
 2. Serienummer
 3. Product Beschrijving
 4. Informatie over de fabrikant
 5. Informatie over de leverancier
 6. Levensduur van het drukvat
 7. Informatie over de verkoper
 8. Informatie over de importeur
 9. Informatie over het ontwerp
 10. Informatie over de samenstelling
 11. Eigenschappen van het product
 12. Gebruiksmethoden
 13. Informatie over recycling en afvalverwijdering
 14. Waarschuwingen en opmerkingen
 15. Technische voorschriften en vereisten

Duur van het Aanmaken van het Drukvatpaspoort

De duur en kosten van het voorbereiden van drukvatpaspoorten zijn afhankelijk van verschillende factoren (bijv. de kenmerken van het product en de complexiteit van de benodigde onderzoeken). De details van de voorbereiding van drukvatpaspoorten worden individueel bepaald op basis van de productdocumentatie en productbeschrijvingen. De voorbereiding van een drukvatpaspoort kan enkele weken in beslag nemen.

Geautoriseerde Contractant voor EAC Certificering 

Volgens de regels van de Euraziatische Economische Unie is het verplicht dat de fabrikant een geregistreerde vestiging heeft in het Gemeenschappelijk Economisch Gebied om EAC-certificering of EAC-verklaring aan te vragen. Als dat niet het geval is, is een gemachtigde vertegenwoordiger nodig om de EAC-certificeringsprocessen in de douane-unie uit te voeren. De geautoriseerde-vertegenwoordiger moet gevestigd zijn in een van de staten van de douane-unie.

Vaak is de aanvrager een zakenpartner van de fabrikant uit de landen van de Euraziatische Economische Unie. Er moet rekening mee worden gehouden dat vervolgens alleen deze partner het exclusieve recht op distributie heeft voor de hele certificeringsperiode en een vergunning voor verkoopactiviteiten moet afgeven voor alle andere distributeurs. In dergelijke situaties wordt de fabrikant afhankelijk van zijn handelspartner, die tijdens de EAC-certificering optrad als de bevoegde contractuele persoon.

Als je onafhankelijk wilt blijven van individuele distributeurs, kunnen we je voorzien van een contractpersoon. Deze taak kan worden overgenomen door onze Russische vestiging in Moskou of Novosibirsk. Na een succesvolle EAC-certificering of EAC-verklaring geven we een autorisatie voor distributieactiviteiten af aan al uw zakenpartners. Als u besluit om afscheid te nemen van bepaalde distributeurs of nieuwe aan te nemen, zullen wij u helpen met al uw wensen en de distributierechten dienovereenkomstig aanpassen. Voor gedetailleerde informatie over de positie van een contractpersoon kunt u altijd contact met ons opnemen.

Onze Diensten

We bieden onze klanten de volgende diensten:

 1. Uitvoering van EAC-verklaring voor drukapparatuur
 2. Uitvoering van EAC-certificering voor drukapparatuur
 3. Consulting voor EAC-markering voor drukapparatuur
 4. Advisering voor het opstellen van EAC drukvatpaspoorten
 5. Consulting voor de EAC-certificering en EAC-verklaring 

Neem voor meer informatie over EAC drukvatpaspoorten contact met ons op.

AANVRAAG