EAC Certificaat // Certificering voor ATEX-Apparaten

EAC Certificaat // Certificering voor ATEX-Apparaten

EAC-certificering voor explosieve apparatuur wordt uitgevoerd volgens de vereisten van de technische voorschriften van de douane-unie TR CU 012/2011. Explosieve apparatuur bestaat uit elektrische en niet-elektrische apparatuur, machines en installaties die in een potentieel explosieve omgeving worden gebruikt.

Het doel van de technische voorschriften TR CU 012/2011 is het voorkomen en elimineren van het risico op explosies in fabrieken en andere gebieden van het private en openbare leven. Het gebruik van dergelijke apparatuur brengt grote risico's met zich mee voor mensen, hun eigendommen en het milieu.

EAC Certificering volgens TR CU 012/2011

Explosieveilige apparatuur (Ex Equipment) omvat elektrische en niet-elektrische apparaten, toestellen en machines bedoeld voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving. De werking van explosieveilige apparaten en toestellen vormt een groot risico voor mensen, hun eigendommen en het milieu, daarom is de EAC-bevestiging met de veiligheidsvereisten van de technische voorschriften TR CU 012/2011 noodzakelijk.

De EAC-certificering voor explosieveilige apparatuur is een verplichte maatregel voor export naar Rusland. De technische voorschriften bevatten veiligheidsregels voor de vervaardiging, het gebruik, de samenstelling, de opslag en het vervoer van pyrotechnische producten en explosieven. Het doel van de technische voorschriften is om de veiligheid van pyrotechnische producten en explosieven te garanderen. Het doel van de technische voorschriften is om het leven en de gezondheid van burgers en hun eigendommen in de Euraziatische Economische Unie te beschermen.

Een EAC-certificaat voor ATEX-apparatuur is een verplicht goedkeuringsdocument. Hierdoor is EAC-certificering een verplichte maatregel voor export naar Rusland en de EEU-staten. EAC-certificering voor pyrotechnische producten en explosieven wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie. De technische voorschriften stellen uniforme veiligheidseisen aan de veiligheid van pyrotechnische producten en explosieven in de Euraziatische Economische Unie.

Relevante technische voorschriften:

 • 006/2011 TR CU - EAC-certificering voor pyrotechnische producten
 • 012/2011 TR CU - EAC-certificering voor explosieve uitrusting
 • 028/2012 TR CU - EAC-certificering voor explosieven

EAC Certificering voor ATEX-Apparatuur

Een EAC Ex-certificaat is een bevestiging van de overheid dat de apparatuur, machine of apparaten voldoen aan de minimale veiligheidseisen van de technische voorschriften TR CU 012/2011 voor explosieveilige Ex-apparatuur en Ex-apparaten in Rusland en de Euraziatische Economische Unie (Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Armenië en Kirgizië). Alle explosieveilige apparatuur, apparaten en machines die Ex-componenten bevatten, zijn onderhevig aan EAC-certificering.

Voor de volgende productgroepen geldt geen EAC Ex-certificering:

 • Medische Technologie
 • Huishoudelijke Apparaten
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Voertuigen voor de lucht, weg, spoor of water
 • Nucleaire onderzoeksfaciliteiten
 • Mobiele offshore platforms
 • Zee- en binnenvaartschepen
 • Nucleaire wapens
 • Booreilanden

EAC Ex Equipment is onderverdeeld in drie groepen:

 • Groep I - Uitrusting voor mijnen, steengroeven en ertsverwerkende installaties
 • Groep II - Materieel voor gebruik in gebieden met gasontploffingsgevaar, uitgezonderd ondergrondse mijnbouw
 • Groep III - Materieel voor gebruik in gebieden met ontploffingsgevaar door stof, uitgezonderd ondergrondse mijnbouw

Elke afzonderlijke groep is onderverdeeld in drie beschermingsniveaus van explosiepreventie (A, B, C) en zes klassen van brandveiligheid.

De volgende documenten zijn vereist voor EAC Ex-certificering volgens TR CU 012/2011:

 • Gedetailleerde productomschrijving
 • Gedetailleerde beschrijving van het toepassingsgebied 
 • Informatie over de fabrikant en importeur
 • Informatie over verpakking en samenstelling
 • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
 • Installatie-instructies en gebruiksaanwijzingen
 • Interne of externe testgegevens
 • Factuur of proforma factuur
 • Contract met handelspartner
 • Specificatie van het contract
 • Radiologisch onderzoek
 • Schema's en lascertificaten
 • Veiligheidsbeoordeling / risicoanalyse
 • Certificatiematrix voor EAC-certificering
 • Bedieningshandleiding voor EAC-certificering
 • Veiligheidsbeoordeling voor EAC-certificering
 • Sterkteberekening voor EAC-certificering
 • Veiligheidsinformatiebladen voor EAC-certificering
 • EAC-ontstekingsrisicobeoordeling voor EAC-certificering
 • Acceptatieverslagen en testrapporten
 • EAC-drukvatpaspoort voor EAC-certificering
 • Technisch paspoort voor EAC-certificering
 • Tekeningen voor EAC-certificering
 • Certificaten voor materiaal en onderdelen
 • Bestaande certificaten (bijv. EAC, GOST, ISO)
 • Certificaten voor het kwaliteitsbeheersysteem
 • Bewijs van kwalificatie voor personeel
 • Technische EAC-documentatie
 • Materiaalinspectieverslagen
 • Douanetariefnummer
 • ATEX-certificaat

Daarnaast zijn productmonsters nodig voor het uitvoeren van onderzoeken en tests. Het aantal vereiste productmonsters hangt af van de kenmerken van de Ex-apparatuur.

Proces van EAC-Certificering voor Ex-Apparatuur

De EAC-certificering vindt plaats op analytische basis van technische documenten, testprotocollen en/of de productieaudit. EAC-certificering voor explosieveilige apparatuur wordt alleen uitgevoerd door certificatiedienstverleners die zijn geaccrediteerd door het Federale Bureau voor Technische Regelgeving en Metrologie.

EAC Ex-certificering wordt uitgevoerd volgens de volgende certificeringsschema's:

 • Schema 1C - EAC EX-certificering voor serieproductie
 • Schema 3C - EAC EX-certificering voor serielevering
 • Schema 4C - EAC EX-certificering voor afzonderlijke levering

Net als alle andere EAC-certificaten kan het EAC Ex-certificaat worden afgegeven voor een enkele levering of voor een serieproductie van 1 tot 5 jaar. In het geval van een EAC Ex-certificaat voor serieproductie worden productmonsters meestal naar de Euraziatische Economische Unie gestuurd voor onderzoek in een testlaboratorium of is een audit in de productie-installaties van de fabrikant vereist.

Tijdens het testproces wordt de EAC Conformity van de producten geverifieerd volgens de normen van de Technical Regulations TR CU 012/2011. Als aan alle eisen van de technische voorschriften is voldaan, biedt TR CU 012/2011 een EAC-certificaat. Het EAC Ex-certificaat bevestigt dat de producten voldoen aan de eisen van de technische verordeningen van de douane-unie TR CU 012/2011.

EAC Certificering voor pyrotechnische Producten

De technische voorschriften TR CU 028/2012 inzake de veiligheid van explosieven bevatten veiligheidseisen voor explosieven en producten die op basis daarvan worden vervaardigd, alsook voor de daarmee verband houdende processen van vervaardiging, gebruik, opslag en vervoer op het grondgebied van de Euraziatische Economische Unie. De technische voorschriften TR CU 028/2012 zijn ontwikkeld om het leven en de gezondheid van burgers en hun eigendommen te beschermen.

De volgende producten zijn onderworpen aan de bepalingen van de technische voorschriften TR CU 028/2012:

 • Explosieven en op basis daarvan vervaardigde producten voor industrieel gebruik
 • Explosieven niet bestemd voor industrieel gebruik
 • Emulsies en oxidatiemiddelen op basis van ammoniumnitraat

De technische voorschriften TR CU 006/2011 voor de veiligheid van pyrotechnische producten bevatten technische voorschriften en definiëren eisen voor fabrikanten van pyrotechnische producten in de Euraziatische Economische Unie. Deze voorschriften zijn bedoeld om het leven en de gezondheid van burgers, dieren en planten, eigendommen en het milieu te beschermen en handelingen te voorkomen die consumenten kunnen misleiden.

De pyrotechnische producten en het vuurwerk worden vervaardigd in overeenstemming met de bepalingen van de technische voorschriften TR CU 006/2011. De processen voor EAC-certificering of EAC-verklaring voor de afzonderlijke producten en productgroepen worden in detail beschreven in bijlagen 2, 3 en 5 van de technische voorschriften TR CU 006/2011. Het EAC-conformiteitscertificaat voor explosieven wordt afgegeven in overeenstemming met de bepalingen van TR CU 028/2012 over de veiligheid van explosieven in de Euraziatische Economische Unie.

ATEX Markering in EEU Staten

Na het verkrijgen van het EAC Ex-certificaat mag het apparaat worden voorzien van de EAC-markering. Daarnaast moeten de groep, het niveau en de klasse van explosiebeveiliging op het apparaat worden aangebracht. De gecertificeerde ATEX-apparatuur wordt voorzien van een EAC Markering van de Euraziatische Economische Unie. Hiermee wordt de EAC-conformiteit met de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie bevestigd.

De Ex-markering bevestigt de EAC-conformiteit met de richtlijnen voor explosiebeveiliging van de douane-unie. Voor een Duitse of Europese exporteur betekent dit dat zijn goederen kunnen worden geëxporteerd naar het hele grondgebied van de Euraziatische Economische Unie.

Bevoegde vertegenwoordiging voor EAC Certificering

De gemachtigde vertegenwoordiger moet gevestigd zijn in een van de staten van de douane-unie. Zonder een geregistreerd kantoor of vestiging in de douane-unie van de Euraziatische Economische Unie heeft de fabrikant of zijn vertegenwoordiger geen rechtsgrondslag voor het afhandelen van de EAC-bevestiging met de technische voorschriften van de douane-unie. Vaak is de aanvrager een zakenpartner of distributeur van de fabrikant uit de landen van de Euraziatische Economische Unie. Er moet rekening mee worden gehouden dat vervolgens alleen deze distributeur het exclusieve recht op distributie voor de hele certificeringsperiode bezit en een vergunning voor verkoopactiviteiten moet afgeven voor alle andere distributeurs.

In dergelijke situaties wordt de fabrikant afhankelijk van de handelspartner die tijdens de EAC-certificering of EAC-verklaring optrad als de bevoegde contractpersoon van de fabrikant. Als u onafhankelijk wilt blijven van individuele distributeurs, kunnen wij u voorzien van een wettelijke contractpersoon. Deze taak kan worden uitgevoerd door onze Russische vestiging. Na een succesvolle EAC-certificering geven we een autorisatie voor verkoopactiviteiten af aan al uw zakenpartners.

Als je onafhankelijk wilt blijven, kunnen we een juridisch aannemer leveren. Mocht u na verloop van tijd besluiten om afscheid te nemen van bepaalde distributeurs of om nieuwe distributeurs in dienst te nemen, dan zullen wij u helpen bij al uw beslissingen en de vergunning voor verkoopactiviteiten dienovereenkomstig intrekken of opnieuw aanmaken.

Duur van EAC Certificering voor ATEX-Apparaten

De tijd die nodig is om het EAC-certificaat te verkrijgen, hangt sterk af van het type product. In de meeste gevallen duurt het ongeveer 70 tot 90 werkdagen om het EAC Ex-certificaat af te geven. Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie over het EAC-certificaat voor pyrotechnische producten, Ex-apparatuur of explosieven.

Wettelijke basis van EAC Certificering voor ATEX-Apparaten

EAC Ex-certificering wordt in de Euraziatische Economische Unie uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de technische voorschriften TR CU 012/2011 - betreffende de veiligheid van explosieveilige apparatuur en apparaten. In veel opzichten is EAC Ex-certificering in de EEU-staten vergelijkbaar met de Europese ATEX-certificering volgens RL/2014/34/EU en RL/94/9/EC.

Toch zijn er belangrijke verschillen tussen de voorschriften van RL/2014/34/EU en RL/94/9/EG en TR CU 012/2011. ATEX-certificering volgens RL/2014/34/EU en RL/94/9/EG kan daarom een EAC Ex-certificering volgens TR CU 012/2011 aanzienlijk vergemakkelijken, maar niet volledig vervangen.

Onze Diensten 

We bieden onze klanten de volgende diensten:

 1. Uitvoering van EAC-certificering voor ATEX-apparaten en ATEX-apparatuur
 2. Productie van technische paspoorten voor ATEX-apparaten en ATEX-apparatuur
 3. Consulting betreffende EAC Markering voor ATEX Apparaten en ATEX Uitrusting
 4. Advies over EAC-certificering voor ATEX-apparaten en ATEX-apparatuur
 5. Voorbereiding van ontbrandingsrisicobeoordeling voor ATEX-apparaten en ATEX-apparatuur 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over EAC-certificering voor ATEX-apparaten.

AANVRAAG