Staatsregistratie voor de EEU Staten

Staatsregistratie voor de EEU Staten

Staatsregistratie (SGR) wordt meestal gebruikt voor EAC-certificering van chemische en hygiënische producten. Producten die voldoen aan de sanitaire vereisten van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (douane-unie tussen Rusland, Kazachstan, Wit-Rusland, Kirgizië en Armenië) vallen onder de EAC-staatsregistratie. De wettelijke voorschriften voor staatsregistratie, ook wel SGR-registratie of SGR-certificering genoemd, werden in 2010 opgesteld. SGR-certificering is de opvolger van de vroegere hygiënische EAC-certificering. Staatsregistratie kan worden aangevraagd door zowel de importeur als de fabrikant of zijn vertegenwoordiger in de EEU-staten. De SGR-certificering is ook geldig in alle landen van de Euraziatische Economische Unie.

Staatsregistratie voor verschillende Productgroepen

De SGR-certificering dient als bevestiging van EAC-conformiteit met de sanitaire en hygiënische voorschriften van de EEU-staten. SGR-goedkeuringen worden geregistreerd in het nationale systeem voor hygiënische EAC-certificering van de EEU-lidstaten. Er is dus een uniform goedkeuringssysteem voor hygiënische EAC-registratie ingevoerd in de staten van de Euraziatische Economische Unie (EEU-leden). De procedure van SGR-registratie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie. Het doel van SGR-certificering van hygiënische producten is de veiligheid van goederen en de bescherming van het leven en de gezondheid van burgers van de EEU-staten.

Toepassingsgebied van SGR Certificering 

De toepassing van SGR-registratie is in overeenstemming met de bepalingen van de Technische Reglementen van de EEU-staten en Verordening N299 van de EEU-staten.

De volgende producten zijn geregistreerd:

 • Minerale meststoffen en chemicaliën
 • Bouwverbindingen, verf en vernis
 • Voedingssupplementen
 • Genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen
 • Cosmetica en persoonlijke verzorgingsproducten
 • Voeding en dranken voor kinderen
 • Voedingsmiddelen voor zwangere vrouwen
 • Dieetvoeding en Dranken
 • Kleding en schoeisel voor kinderen
 • Voedingsmiddelen voor sporters
 • Huishoudchemicaliën

Daarnaast zijn er nog andere productgroepen die moeten worden geregistreerd.

Documenten voor Staatsregistratie (SGR)

De staatsregistratie wordt eenmalig uitgevoerd en is onbeperkt geldig. De documenten en productmonsters worden onderzocht en geëvalueerd in een testlaboratorium dat geaccrediteerd is in de Euraziatische Economische Unie. Als er geen afwijkingen van de normen worden gevonden, wordt een SGR-certificaat van staatsregistratie afgegeven.

De volgende documenten zijn vereist voor SGR-registratie:

 • Toepassing voor Registratie
 • Gedetailleerde productomschrijving
 • Vertaalde etiketten en bijsluiters
 • SDS veiligheidsinformatieblad
 • Gebruiksaanwijzing
 • Naam fabrikant
 • Chemische samenstelling
 • Kopieën van etiketten met informatie voor consumenten
 • Bestaande certificaten zoals DIN, CE, ISO, GOST, EAC
 • Samenstelling van de producten (uitsplitsing in percentages)
 • Informatie over de fabrikant en zijn hoofdkantoor

In sommige gevallen kan aanvullende informatie nodig zijn. Deze wordt verstrekt tijdens het SGR-certificeringsproces. Gecertificeerde producten worden geregistreerd in het staatsregister. Productinformatie wordt vrij beschikbaar gesteld op het internet voor alle burgers en instellingen van de Euraziatische Economische Unie.

Registratieprocedure voor SGR

SGR-certificering wordt uitgevoerd op basis van technische documentatie, testrapporten en audits.

De SGR-certificering bestaat uit de volgende stappen:

 1. Aanvraag voor de implementatie van SGR-certificering
 2. Beoordeling en analyse van testrapporten en technische documentatie
 3. Classificatie van producten en selectie van productmonsters
 4. Testen en analyse van productmonsters
 5. Audit van de productielocatie
 6. Afgifte van SGR-certificaat
 7. SGR-registratie

Geldigheidsperiode van SGR Registratie

De geldigheid van de Staats-SGR Registratie hangt meestal af van de bepalingen van het Technisch Reglement, het Certificatieschema en het type levering (levering per partij of serielevering). De SGR-registratie wordt meestal gedaan voor leveringen van individuele partijen, voor serieproductie gedurende een periode van 1 tot 5 jaar of voor leveringen die onbeperkt zijn in tijd en hoeveelheid.

Duur van de SGR Registratie

Het hangt van verschillende factoren af hoe lang het duurt om de SGR Staatsregistratie / SGR Staatscertificering te verkrijgen. Deze factoren kunnen het type levering, het type product en de moeilijkheidsgraad en complexiteit van de vereiste beoordelingen en analyses zijn. De SRG-registratieprocessen worden gepland en uitgevoerd op individuele en projectbasis. In de regel neemt de SGR-registratie 25 tot 45 werkdagen in beslag.

Kosten van SGR Registratie

De kosten van SGR-registratie / SGR-certificering zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de technische voorschriften van de EEU-staten, het aantal en de complexiteit van de vereiste tests en de samenstelling van producten, maar ook of alle vereiste brondocumenten beschikbaar zijn in de Russische taal. Verder moet duidelijk zijn of een audit van de productielocatie en jaarlijkse inspectiecontroles vereist zijn en hoeveel producten er getest zullen worden.

Certificering van Staatsregistratie (SGR)

Op 18 juli 2019 is Besluit N102 aangenomen in de EEU-lidstaten. Besluit N102 is een verordening over de uniforme vorm van SGR-registratie van hygiënische en chemische producten in Rusland en de EEU-lidstaten. In de nieuwe vorm van het certificaat voor staatsregistratie van te registreren producten is de geldigheidsperiode gewijzigd. De oude vorm van staatsregistratie was geldig tot het einde van de levering of veranderingen in de productietechnologie.

Het nieuwe certificaat van staatsregistratie SGR wordt afgegeven voor een periode van 1 tot 5 jaar in overeenstemming met de bepalingen van de Technische Reglementen van de Euraziatische Economische Unie, tenzij anders bepaald in de Technische Reglementen. Digitale SGR-registratie wordt ook aangeboden voor het nieuwe SGR-formulier. Updates van de vorm van het certificaat van SGR-registratie zijn geldig sinds 20.07.2019.

Gemachtigd Vertegenwoordiger voor SGR Registratie

Volgens de voorschriften van de EEU-staten moet de fabrikant een statutaire zetel hebben in het gemeenschappelijk economisch gebied van de EEU-staten om een SGR-registratie te kunnen aanvragen. Er is dus een gemachtigde vertegenwoordiger van de fabrikant nodig om de SGR-registratieprocessen in de EEU-staten uit te voeren. De gemachtigde vertegenwoordiger moet in een van de lidstaten van de douane-unie gevestigd zijn. Vaak treedt een zakenpartner van de fabrikant op als aanvrager. Er moet rekening mee worden gehouden dat daarna alleen deze partner het exclusieve distributierecht voor de goederen heeft voor de hele goedkeuringsperiode en een vergunning voor verkoopactiviteiten moet afgeven voor alle andere distributeurs.

De Gemachtigd Vertegenwoordiger moet gevestigd zijn in een van de lidstaten van de douane-unie. Als u onafhankelijk wilt blijven van individuele distributeurs, kunnen we u voorzien van een contractpersoon in de EEU-staten. Deze taak kan worden uitgevoerd via onze Russische vestiging in Moskou of Novosibirsk.

Rechtsgrondslag voor SGR Registratie

De rechtsgrondslag voor de staatsregistratie van sanitaire en hygiënische producten is vastgesteld bij Besluit N299 inzake de toepassing van uniforme hygiënenormen in de EEU-staten en de lijst van producten die voor registratie in aanmerking komen. Staatsregistratie van SGR kan worden aangevraagd en uitgevoerd in alle deelnemende staten van de Euraziatische Economische Unie (EEU-staten) volgens hetzelfde principe. De deelnemende staten van de Euraziatische Economische Unie zijn Rusland, Kazachstan, Wit-Rusland, Kirgizië en Armenië.

Onze Diensten

We bieden onze klanten de volgende diensten:

 1. Advies voor de staatsregistratie voor Rusland
 2. Uitvoering van de SGR-registratie voor Rusland
 3. Advies voor EAC-verklaring voor Rusland
 4. Advies voor EAC-certificaat voor Rusland
 5. Advies voor EAC-markering voor Rusland 

Voor meer vragen over SGR Registratie, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

AANVRAAG