EAC Certificaat // Certificering voor Verpakking

EAC Certificaat // Certificering voor Verpakking

EAC-certificering en EAC-verklaring voor verpakkingen wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en vereisten van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (TR CU /TR EEU).

De technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie stellen uniforme eisen aan de veiligheid van verpakkingen en verpakkingsmaterialen in de landen van de EGE. De technische voorschriften bevatten ook veiligheidseisen voor de productie, de samenstelling en het transport van verpakkingen.

Het doel van de verordeningen is om uniforme veiligheidseisen vast te stellen voor verpakkingen en verpakkingsmaterialen in de EEU-landen en om het leven en de gezondheid van burgers in de EEU-staten te beschermen. Een EAC-certificaat of een EAC-verklaring voor verpakking is een verplicht EAC-goedkeuringsdocument.

Toepassing van technisch Voorschrift TR CU 005/2011

De EAC-certificering voor verpakkingen en verpakkingsmaterialen wordt uitgevoerd volgens de bepalingen van de technische voorschriften TR CU 005/2011. In de Technische Voorschriften TR CU 005/2011 zijn de eisen voor de veiligheid van verpakkingen vastgelegd om het leven en de gezondheid van burgers in de EGE-landen te beschermen. Volgens de eisen van de Technical Regulations TR CU 005/2011 - On the Safety of Packaging, moet de verpakking op een veilige manier worden ontworpen en vervaardigd, zodat de risico's die voortvloeien uit het ontwerp en de samenstelling worden geminimaliseerd wanneer de verpakking wordt gebruikt waarvoor deze is bedoeld.

Bovendien schrijven de bepalingen van de technische voorschriften TR CU 005/2011 - betreffende de veiligheid van verpakkingen de EAC-etiketteringsvereiste voor. Voldoen aan de minimale veiligheidseisen van de technische voorschriften TR CU 005/2011 - betreffende de veiligheid van verpakkingen is een van de voorwaarden voor toegang tot de EAC-markt.

Bovendien is EAC-etikettering verplicht volgens de voorschriften van de Technische Voorschriften TR CU 005/2011 - Over de veiligheid van verpakkingen.

Om te voldoen aan de bepalingen van de Technische Voorschriften TR ZU 005/2011, moeten de verpakking en het verpakkingsmateriaal gemaakt zijn van materialen die niet schadelijk zijn voor de gezondheid en geen risico vormen voor de consument. Daarnaast stelt het Technisch Reglement TR CU 005/2011 limieten aan het gebruik van schadelijke stoffen en het EAC-etiket.

EAC Certificering voor Verpakking

De bepalingen van TR CU 005/2011 zijn verplichte maatregelen voor alle soorten verpakkingen, waardoor de certificering van EAC-conformiteit moet worden gemaakt volgens de normen van TR CU 005/2011. In de eisen van de technische voorschriften TR CU 005/2011, EAC-verklaring is verplicht voor alle verpakkingen.

De verpakking van tabaksproducten, gevaarlijke goederen, geneesmiddelen, farmaceutische producten en medische producten valt niet onder de bepalingen van technisch reglement TR CU 005/2011.

De EAC-certificering van dergelijke verpakkingen wordt uitgevoerd in overeenstemming met andere normen, standaarden of technische voorschriften, zoals de technische voorschriften TR CU 035/2014 over de veiligheid van tabaksproducten of in het geval van de registratie van medische hulpmiddelen. De Technical Regulations TR CU 005/2011 - On the Safety of Packaging hebben ook betrekking op de verpakkingen die door fabrikanten van andere producten worden geproduceerd.

Alleen de voorschriften voor recycling en EAC-markering van verpakkingen zijn van toepassing op dit type verpakking. Voor dergelijke verpakkingen is geen EAC-verklaring vereist. Alle soorten verpakkingen zijn onderhevig aan de EAC-verklaring volgens TR CU 005/2011 - On the Safety of Packaging.

De EAC-conformiteitsbeoordeling van verpakkingen wordt uitsluitend uitgevoerd in de vorm van een EAC-verklaring en is een verplichte maatregel voor export naar Rusland en de EEU-staten. EAC-certificering wordt niet verstrekt voor verpakkingen en verpakkingsmaterialen.

De volgende verpakking is niet onderworpen aan de EAC-conformiteitsbeoordeling:

 • Verpakking van geneesmiddelen
 • Medische verpakking
 • Farmaceutische producten
 • Gevaarlijke goederen
 • Tabaksproducten

EAC Verklaring voor Verpakking

De volgende documenten zijn vereist voor de EAC-verklaring voor verpakkingen:

 • Product Beschrijving
 • Douanetariefnummer
 • Technisch paspoort
 • Bedieningshandleiding
 • Technische tekeningen
 • Technische informatiebladen
 • Certificaten zoals CE, ISO, DIN, EAC, GOST of CB

Daarnaast kunnen in bepaalde gevallen andere documenten en dossiers vereist zijn.

Verschillen tussen EAC Certificaat en EAC Verklaring

EAC-certificering en EAC-verklaring verschillen door verschillende criteria:

 1. Aanvraag door de fabrikant of de contractant
 2. Registratie van de conformiteitscertificaten
 3. Geldigheidsduur van aangiftedocumenten
 4. Behoefte aan extern toezicht
 5. Classificatie van producten en goederen
 6. Noodzaak van inspectiecontroles
 7. Methoden voor conformiteitsbeoordeling
 8. Kwaliteitsborging van producten

EAC Markering van Verpakking

Gecertificeerde verpakkingen zijn voorzien van een EAC-markering. Op die manier wordt de EAC-conformiteit met de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie bevestigd. Het op de markt brengen van verpakkingen zonder de juiste EAC-markering wordt bestraft met zware boetes en inbeslagname van de producten.

Eisen voor EAC-markering:

 • EAC-etikettering
 • Toepassingsgebied
 • Productnaam
 • Merk en handelsmerk
 • Samenstelling
 • Recycling kennisgeving
 • Productiedatum
 • Informatie over de fabrikant
 • Informatie over de importeur

Duur en Kosten van EAC Certificering

De voorbereidingstijd voor de EAC-Verklaring voor Verpakkingen en Verpakkingsmaterialen varieert sterk afhankelijk van het type product. In de meeste gevallen duurt het ongeveer 20 tot 30 werkdagen om de EAC-verklaring af te geven. Voor gedetailleerde informatie over de EAC-verklaring voor verpakkingen en verpakkingsmaterialen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Geautoriseerde Contractant voor EAC Certificering

Volgens de voorschriften van de Euraziatische Economische Unie moet de fabrikant een vestiging hebben in het gemeenschappelijk economisch gebied van de EGEU-staten om een EAC-verklaring te kunnen aanvragen. Als de fabrikant dus geen vestiging heeft in de Euraziatische Economische Unie, moet een vertegenwoordiger van de fabrikant de EAC-Verklaring aanvragen en afhandelen in de douane-unie. Vaak is de aanvrager een distributeur van de fabrikant uit een van de staten van de Euraziatische Economische Unie. Er moet rekening mee worden gehouden dat daarna alleen deze distributeur een exclusief distributierecht heeft voor de certificeringsperiode en een vergunning voor verkoopactiviteiten moet afgeven voor alle andere distributeurs.

In dergelijke situaties wordt de fabrikant afhankelijk van zijn partner, die optrad als de contractpersoon van de fabrikant tijdens de EAC-certificering. Als u onafhankelijk wilt blijven van individuele distributeurs, kunnen we u voorzien van een contractpersoon. Deze taak kan worden uitgevoerd door onze vestiging in Rusland. Na een succesvolle certificering geven we een vergunning voor verkoopactiviteiten af aan al uw zakenpartners.

Onze Diensten

We bieden onze klanten de volgende services:

 1. Prestaties van EAC-verklaring van verpakking
 2. Uitvoering van EAC-certificering van verpakkingen
 3. Consulting voor de EAC-verklaring van verpakking
 4. Consulting voor EAC-certificering van verpakkingen
 5. Consulting voor EAC-etikettering van verpakkingen

Voor verdere vragen, informatie en suggesties met betrekking tot de EAC-verpakkingsverklaring kunt u contact met ons opnemen.

AANVRAAG