Inspecties voor EAC Certificering

Inspecties voor EAC Certificering

Na de succesvolle EAC-certificering is een periodieke inspectiecontrole vereist om te voldoen aan de technische voorschriften van de EEU-staten. Deze controles bewijzen dat het product nog steeds voldoet aan de minimale veiligheidsvereisten van de Technische Reglementen van de EEU-staten.

Bovendien moet worden gecontroleerd of het product naar behoren is voorzien van een EAC-conformiteitsmerkteken. Voor de verlenging en het behoud van EAC-conformiteit zijn EAC-inspectiecontroles vereist volgens de bepalingen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie. De inspectiecontrole wordt uitgevoerd door de certificeringsorganisatie die het EAC-certificaat heeft afgegeven.

EAC Inspectie voor diverse Producten

Inspectiecontrole is een systematische en continu herhaalde conformiteitsbeoordeling. Op basis van inspectiecontroles wordt het behoud van EAC-conformiteit gegarandeerd. Inspectiecontroles worden alleen voorzien voor EAC-certificaten; er is geen externe controle van EAC-conformiteit en EAC-markering vereist voor EAC-verklaringen. Inspectiecontroles worden normaal gesproken jaarlijks uitgevoerd, maar niet eerder dan 6 maanden na de eerste EAC-certificering.

Inspectiecontroles zijn vereist voor EAC-certificering volgens de volgende technische voorschriften:

 • TR CU 004/2011 - Veiligheid van laagspanningsapparatuur
 • TR CU 007/2011 - Veiligheid van producten voor kinderen
 • TR CU 008/2011 - Veiligheid van speelgoed
 • TR CU 010/2011 - Veiligheid van machines en apparatuur
 • TR CU 011/2011 - Veiligheid van liften
 • TR CU 012/2011 - Veiligheid van explosieve uitrusting
 • TR CU 016/2011 - Veiligheid van gasvormige brandstoffen
 • TR CU 017/2011 - Veiligheid van producten voor de lichte industrie
 • TR CU 018/2011 - Veiligheid van transportmiddelen op wielen
 • TR CU 019/2011 - Veiligheid van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • TR CU 020/2011 - Veiligheid van elektromagnetische compatibiliteit
 • TR CU 025/2012 - Veiligheid van meubelen en woonaccessoires
 • TR CU 031/2012 - Veiligheid van landbouwtrekkers
 • TR CU 032/2013 - Veiligheid van drukapparatuur

Uitvoering van Inspectiecontrole

Inspectiecontroles worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van GOST Standard: GOST 31815-2012 - Conformiteitsbeoordeling; het proces van de inspectiecontrole is vastgelegd in de certificeringsprocedure. De periodieke inspectiecontroles worden uitgevoerd om de EAC-certificering te behouden. De procedure van de inspectiecontrole varieert sterk afhankelijk van het type product en de bepalingen van de technische voorschriften. Inspectiecontroles kunnen worden uitgevoerd door middel van de beoordeling van de fabriekslocatie, een productieaudit of het testen van voorbeeldproducten. Tijdens dit proces worden de kenmerken van de producten en de productieomstandigheden onderzocht.

Resultaten van Inspectiecontrole

De resultaten van de inspectiecontrole worden samengevat in een advies van een expert. Op basis van de opinie wordt beoordeeld en besloten of de EAC-naleving al dan niet wordt voortgezet. Als er tijdens de inspectie tekortkomingen worden vastgesteld, worden individuele corrigerende maatregelen vermeld in de expert opinion. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor de verlenging van de EAC-conformiteit, wordt een negatief advies afgegeven en wordt de EAC-conformiteit ingetrokken.

Intrekking van EAC Conformiteit

De certificeringsorganisatie neemt de beslissing over de verlenging of intrekking van de EAC-conformiteitsbeoordeling op basis van de inspectiecontrole.

Mogelijke redenen voor intrekking van EAC-conformiteit:

 • Verandering in ontwerpen
 • Verandering in testmethoden
 • Verandering in samenstelling
 • Niet-naleving van testmethoden
 • Verandering in productiemethoden
 • Verandering in productietechnologie
 • Verandering in organisatietechnologie
 • Verandering in het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Weigering tot uitvoering van de inspectiecontrole door de houder van het certificaat van overeenstemming
 • Weigeringen om te betalen voor de inspectiecontrole door de houder van het certificaat van overeenstemming
 • Weigeringen van de houder van het conformiteitscertificaat om de naleving van de EAC te controleren

Vertegenwoordiging voor EAC Certificering

Volgens de voorschriften van de EDEO-landen moet de fabrikant een geregistreerde vestiging hebben in het gemeenschappelijk economisch gebied van de EDEO-landen om certificering te kunnen aanvragen. Als dat niet het geval is, moet een vertegenwoordiger van de fabrikant het EAC-certificeringsproces in de EESO-landen uitvoeren. Vaak treedt een zakenpartner van de fabrikant uit de EDEU-staten op als aanvrager. In deze gevallen is het belangrijk om er rekening mee te houden dat na certificering alleen deze distributeur het exclusieve distributierecht bezit voor de gehele certificeringsperiode en een vergunning voor verkoopactiviteiten moet afgeven voor alle andere distributeurs.

Als u onafhankelijk wilt blijven van individuele distributeurs, kunnen we u voorzien van een contractpersoon. Deze taak kan worden uitgevoerd door onze filialen in Rusland. Na een succesvolle certificering geven we een vergunning voor distributieactiviteiten af aan al uw zakenpartners. Als u na verloop van tijd besluit om afscheid te nemen van individuele distributeurs of om nieuwe distributeurs in dienst te nemen, zullen wij u helpen bij al uw beslissingen en de autorisatie dienovereenkomstig opnieuw afgeven.

Onze Diensten

We bieden onze klanten de volgende services:

 1. Uitvoeren van jaarlijkse inspectiecontroles voor EAC-certificering
 2. Consulting voor EAC-markering van verschillende productgroepen
 3. Uitvoeren van noodzakelijke inspecties, controles en tests voor EAC-certificering
 4. Verlenging van EAC-certificering en EAC-verklaring voor verschillende productgroepen
 5. Consulting voor EAC-certificering en EAC-verklaring in EEU-landen

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over EAC Certufucatuin en het proces van Inspectiecontroles.

AANVRAAG