EAC Verklaring // Toelichting voor EEU Staten

EAC Verklaring // Toelichting voor EEU Staten

De EAC-verklaring voor Rusland en de Euraziatische Economische Unie is een bevestiging dat de gedeclareerde producten voldoen aan de minimale veiligheidsvereisten van de technische voorschriften (TR CU) van de EEU-lidstaten en veilig zijn voor de consument. Voor een Duitse of Europese exporteur betekent dit dat hij zijn goederen zonder problemen naar Rusland en alle lidstaten van de Euraziatische Economische Unie kan exporteren en verkopen.

Een EAC-verklaring of EAC-certificaat wordt geregistreerd in het Unified Register of EEU States door een certificeringsorganisatie in de EEU-staten. EAC-registratie in het uniforme register van de EEU-staten is een verplichte maatregel om producten op de EAC-markt van de Euraziatische Economische Unie te brengen.

EAC Verklaring voor verschillende Productgroepen

Voor een Duitse of Europese fabrikant of exporteur betekent de EAC-verklaring of het EAC-certificaat dat de gedeclareerde of gecertificeerde producten kunnen worden geëxporteerd en verkocht op het hele grondgebied van de Euraziatische Economische Unie. In de regel zijn er geen verdere nationale goedkeuringen of EAC-verklaringen nodig, zoals GOST-R voor Rusland, GOST-K voor Kazachstan of GOST-B voor Wit-Rusland, maar er zijn verschillende uitzonderingen. 

EAC-verklaringen worden gemaakt voor verschillende productgroepen:

 • Verklaring voor machines en apparatuur
 • Verklaring voor meubilair en woonaccessoires
 • Verklaring voor elektrotechniek
 • Verklaring voor explosieve goederen
 • Verklaring voor voedingsmiddelen en voedingssupplementen
 • Verklaring voor parfumerie en cosmetica
 • Verklaring voor Textiel, Kleding en Schoenen
 • Verklaring voor Verpakkingen en Materialen
 • Verklaring voor chemicaliën en brandstoffen
 • Verklaring voor voertuigen en auto-onderdelen
 • Verklaring voor drukapparatuur

Toepassing van de EAC Verklaring

De beoordeling van EAC-conformiteit met de veiligheidseisen van de Euraziatische Economische Unie is gebaseerd op testprotocollen en voorbeeldproducten. Volgens de bepalingen van de TR EEU Technical Regulations kan een EAC-verklaring alleen worden geregistreerd door een aanvrager die in de EEU-staten woont.

Daarom is een gemachtigde vertegenwoordiging noodzakelijk. Als oplossing voor deze kwestie kunnen we de diensten van een contractpersoon in de EEU-staten aanbieden. De vereisten van de technische voorschriften bepalen duidelijk of het nodig is om een EAC-certificaat of een EAC-verklaring voor een bepaald product af te geven. Een EAC-verklaring voor serieproductie kan worden verkregen voor een periode van 1 tot 5 jaar, terwijl een EAC-verklaring voor afzonderlijke leveringen altijd op productbasis wordt afgegeven. 

Proces van de EAC Verklaring

De EAC-Verklaring wordt uitgevoerd door de fabrikant, de importeur of een gemachtigde persoon/contractant en wordt opgenomen in het uniforme register van de EEU-staten. Voor het afhandelen van de EAC-aangifte worden verschillende EAC-aangifteschema's gebruikt. In principe wordt een onderscheid gemaakt tussen EAC Declaration voor serieproductie en EAC Declaration voor eenmalige levering.

Proces van de EAC-verklaring:

 • Conformiteitsbeoordeling met de EAC-norm
 • Selectie van de procedures voor de conformiteitsbeoordeling
 • Indienen van documenten
 • Testen en analyse
 • Afgifte van de EAC-verklaring

EAC Verklaringsregelingen 

In de technische voorschriften van de EEU-staten zijn verschillende EAC-declaratieschema's opgenomen. De toegepaste EAC-verklaringsschema's worden geselecteerd op basis van de specifieke kenmerken van de producten, de omvang van de levering en het productietype. De EAC-verklaringsschema's zijn vergelijkbaar met de CE Conformiteitsbeoordelingsmodules volgens de EU-richtlijn 768/2008/EG.

EAC Certificering voor EEU-Landen 

De EAC-certificering geeft aan dat de producten voldoen aan de veiligheidseisen van de technische voorschriften van de EEU-staten. De goederen waarvan de EAC-conformiteit met de vereisten van de technische voorschriften is bevestigd door EAC-certificering, EAC-goedkeuring of EAC-verklaring kunnen in het hele douanegebied van alle lidstaten van de Euraziatische Economische Unie worden verkocht.

Normaal gesproken zijn nationale goedkeuringen zoals GOST-certificaat of TR CU-certificaat niet nodig. EAC-certificering wordt gedaan in overeenstemming met de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie voor verschillende productgroepen. EAC-certificering wordt geregeld door het EAC-normalisatiesysteem van de EEU-staten en kan alleen worden uitgevoerd door certificeringsdienstverleners in de EEU-lidstaten. 

Proces van de EAC-certificering:

 • Aanvraag bij een certificeringsorganisatie
 • Classificatie van producten en monsters
 • Testen en analyse
 • Productie-audit
 • Afgifte van het certificaat

Documenten voor EAC Verklaring

Afhankelijk van de veiligheidsvereisten van de technische voorschriften van de douane-unie zijn verschillende documenten en documenten vereist voor het uitvoeren van een EAC-aangifte en EAC-certificering.

De volgende documenten zijn vereist voor een EAC-verklaring:

 • Gedetailleerde productomschrijving
 • Gedetailleerde beschrijving van het toepassingsgebied 
 • Informatie over de fabrikant en importeur
 • Informatie over verpakking en samenstelling
 • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
 • Installatie-instructies en gebruiksaanwijzingen
 • Interne of externe testgegevens
 • Factuur of proforma factuur
 • Contract met handelspartner
 • Specificatie van het contract
 • Radiologisch onderzoek
 • Schema's en lascertificaten
 • Veiligheidsbeoordeling / risicoanalyse
 • Certificatiematrix voor EAC-certificering
 • Bedieningshandleiding voor EAC-certificering
 • Veiligheidsbeoordeling voor EAC-certificering
 • Sterkteberekening voor EAC-certificering
 • Veiligheidsinformatiebladen voor EAC-certificering
 • EAC-ontstekingsrisicobeoordeling voor EAC-certificering
 • Acceptatieverslagen en testrapporten
 • EAC-drukvatpaspoort voor EAC-certificering
 • Technisch paspoort voor EAC-certificering
 • Tekeningen voor EAC-certificering
 • Certificaten voor materiaal en onderdelen
 • Bestaande certificaten (bijv. EAC, GOST, ISO)
 • Certificaten voor het kwaliteitsbeheersysteem
 • Bewijs van kwalificatie voor personeel
 • Technische EAC-documentatie
 • Materiaalinspectieverslagen
 • Douanetariefnummer

Afhankelijk van het producttype en de technische voorschriften kan aanvullende documentatie vereist zijn. Als je nog vragen hebt over EAC-certificering of EAC-verklaring, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Inhoud van de EAC Verklaring

De volgende informatie is opgenomen in de EAC-verklaring:

 • Adres van de fabrikant
 • Hoofdkantoor van de fabrikant
 • Naam van de fabrikant
 • Naam van de gedeclareerde producten
 • Informatie over de certificeringsorganisatie
 • Informatie over de toegepaste technische voorschriften 
 • Informatie van de testinstelling
 • Registratienummer
 • Geldigheidsperiode
 • Douanetariefnummer

EAC Certificaat vs. EAC Verklaring

Naast de EAC-verklaring is het ook mogelijk om EAC-conformiteit te bevestigen met een EAC-certificaat. Een EAC-certificaat bevestigt officieel aan de Duitse exporteur dat de door de EAC gecertificeerde producten voldoen aan de voorschriften van de Technische Reglementen van de Europese Unie. Producten die onderhevig zijn aan certificering en verklaring worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van het besluit van de Commissie voor de Euraziatische Economische Unie N620 van 7 april 2011 en zijn onderhevig aan verplichte certificering of verklaring.

EAC-certificering en EAC-verklaring onderscheiden zich door verschillende criteria:

 • Aanvraag door de fabrikant of de contractant
 • Registratie van de conformiteitscertificaten
 • Geldigheidsduur van de Declaration Documents
 • Noodzaak van extern toezicht
 • Classificatie van producten en goederen
 • Noodzaak van inspectiecontroles
 • Methoden voor conformiteitsbeoordeling
 • Kwaliteitsborging van producten

Een EAC-certificaat of EAC-verklaring bevestigt de fabrikant dat de producten voldoen aan de uniforme technische voorschriften van de douane-unie (TR CU) van de Euraziatische Economische Unie (EEU). Deze EAC-conformiteit wordt bevestigd door een EAC-certificaat, EAC-goedkeuring of EAC-verklaring.

EAC Verklaring

Een EAC-verklaring bevestigt dat wordt voldaan aan de minimale veiligheidsvereisten van de technische voorschriften van de EEU-staten. Een EAC-verklaring wordt afgedrukt op een DIN A4-blad in een wettelijk voorgeschreven vorm. De EAC-verklaring van overeenstemming is gebaseerd op de informatie van de fabrikant of importeur en verklaart dus dat het product voldoet aan de voorschriften van de technische voorschriften van de EDEU-staten.

De EAC-verklaring is een erkenning van EAC-conformiteit door de producent, importeur of gemachtigde vertegenwoordiger dat de goederen voldoen aan de eisen van de technische voorschriften van de EEU-staten. Alle vereiste tests worden uitgevoerd door de fabrikant. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging ligt echter bij de aanvrager. EAC-verklaringen en EAC-certificaten worden afgegeven voor een enkele levering of voor serieleveringen voor een periode van 1 tot 5 jaar. EAC-certificering en EAC-verklaring kunnen gelijktijdig worden afgegeven in overeenstemming met de bepalingen van meer dan één reeks voorschriften.

EAC Certificaat

Een EAC-certificaat voor Rusland certificeert de naleving van de voorschriften van de technische reglementen van de Euraziatische Economische Unie. De bevestiging van EAC-conformiteit en de kwaliteitsborging van producten wordt uitgevoerd door de certificeringsdienstverlener. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de producten ligt dus bij de fabrikant en de certificatiedienstverlener. Een EAC-certificaat wordt afgedrukt op een officieel certificeringssjabloon. In tegenstelling tot de EAC-verklaring moeten producten waarvoor een EAC-certificaat nodig is, worden getest op kwaliteit en naleving van de technische voorschriften door een erkend testlaboratorium in de Euraziatische Economische Unie.

Goedkeuring EAC

Naast de producten die een EAC-certificering of EAC-verklaring vereisen, kunnen sommige goederen op vrijwillige basis worden gecertificeerd. In dit geval kan de fabrikant zelf kiezen volgens welke normen de producten worden gedeclareerd. In Rusland is dit meestal GOST R, in Kazachstan GOST K en in Wit-Rusland GOST R. De EAC-certificering en EAC-verklaring kunnen alleen worden uitgevoerd door certificeringsorganisaties die in de EEU gevestigd zijn en door EEU-autoriteiten geaccrediteerd zijn. Daarom moeten Duitse of Europese fabrikanten een contractpersoon inschakelen voor EAC-certificering.

Alle documenten en verslagen moeten worden ingediend in het Russisch of in de officiële taal van de respectieve EEU-lidstaat. EAC-certificaten en EAC-verklaringen worden erkend in alle lidstaten van de Euraziatische Economische Unie. Een EAC-certificaat kan worden afgegeven op basis van een enkel contract of op basis van serieproductie. 

Duur en Geldigheid van de EAC Verklaring

De processen van EAC-verklaring en EAC-certificering worden afzonderlijk gepland en uitgevoerd. De aanvraag voor een EAC-verklaring en EAC-certificering kan enkele weken in beslag nemen. De geldigheidsperiode van EAC-verklaringen, EAC-goedkeuringen en EAC-certificaten kan ook verschillen. Over het algemeen kan een EAC-certificaat of -verklaring worden afgegeven en geregistreerd voor een periode van 1 tot 5 jaar. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over EAC-verklaringen.

Kosten van de EAC Verklaring

De kosten en duur van een EAC-verklaring zijn afhankelijk van verschillende factoren:

 1. Eigenschappen van de producten
 2. Aantal onderzoeken
 3. Aantal testprotocollen
 4. Complexiteit van onderzoeken
 5. Samenstelling van producten

Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie over de kosten en implementatie van de EAC-verklaring.

Toepassing van de EEU Regels en Voorschriften

EAC-certificaten en EAC-verklaringen markeren de producten die voldoen aan de veiligheidsvereisten van de technische voorschriften van de EEU-lidstaten. De producten met de goedgekeurde EAC-conformiteit mogen in het hele douanegebied van de EEU-staten worden verkocht. In de regel zijn er geen andere conformiteitscertificaten nodig, zoals GOST-certificering of TR CU-certificering.

EAC Etikettering

In de EAC aangegeven producten moeten voorzien zijn van een EAC-markering van de Euraziatische Economische Unie. De EAC-markering wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de technische voorschriften van de douane-unie en met Besluit nr. 711 van de Commissie van de Euraziatische Economische Unie van 15 juli 2011. De EAC-markering bevestigt de EAC-conformiteit van producten met de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU-staten). Het EAC-merkteken is een basisvoorwaarde voor het op de markt brengen van producten. Het op de markt brengen van producten zonder EAC-markering kan worden bestraft met een zware boete en de inbeslagname van de niet-gemarkeerde producten. We raden aan de EAC-markering van EAC Declared en EAC Certified producten serieus te nemen om latere problemen met de autoriteiten te voorkomen.

Gemachtigde vertegenwoordiger voor EAC Verklaring 

Om de EAC-verklaring en EAC-certificering aan te vragen en te voltooien, is een gemachtigde vertegenwoordiger van de fabrikant nodig. De gemachtigde vertegenwoordiger moet gevestigd zijn in een van de lidstaten van de douane-unie. Zonder hoofdkantoor in de Euraziatische Economische Unie heeft een fabrikant of zijn vertegenwoordiger geen rechtsgrondslag voor het afhandelen van de validatie van EAC-conformiteit. Daarom wordt een vertegenwoordiger van de fabrikant die gemachtigd is op het grondgebied van de douane-unie voorzien voor het organiseren van de aanpassing van norm en standaard.

De gemachtigde vertegenwoordiger van de producent registreert en begeleidt de processen van de EAC-verklaring en hij vertegenwoordigt ook de wettelijke belangen van de producenten. De producent krijgt dus een hoge mate van flexibiliteit, aangezien alleen de aanvrager/geautoriseerde persoon de goederen mag importeren volgens de Euraziatische Economische Unie voorschriften. Onze Russische vestiging, die kan optreden als gemachtigde vertegenwoordiger, stelt graag een vergunning op voor alle zakenpartners van de fabrikant om de exportprocedures uit te voeren. Op deze manier is de fabrikant niet gebonden aan de individuele zakenpartners en kan hij zijn verkoopactiviteiten onafhankelijk van de individuele distributeurs uitvoeren.

Rechtsgrondslag van de EAC Verklaring

De wettelijke basis voor de EAC-verklaring en EAC-certificering werd gelegd door het besluit inzake technische voorschriften in de douane-unie van 18 juni 2010, N319, het besluit inzake uniforme normalisatie binnen de douane-unie van 7 april 2011, N620, en het Verdrag tot oprichting van de Euraziatische Economische Unie. Hierdoor werden de normen en standaarden van individuele staten, zoals GOST-R, GOST-B of GOST-K, geharmoniseerd tot één systeem van technische voorschriften van de douane-unie. De EAC-verklaringsprocessen worden toegepast en uitgevoerd in alle deelnemende staten van de Euraziatische Economische Unie volgens hetzelfde principe. De rechtsgrondslag hiervoor is de Establishment of Unified Forms for the Preparation of Documents within the Customs Union van 9 december 2011, N896.

Als gevolg van de harmonisatie van de nationale veiligheidsnormen van de EEU-staten werden voor elke bedrijfstak nieuwe technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie - TR CU/TR EEU ingevoerd. Dit introduceerde een nieuw type EAC-conformiteitsbeoordeling - EAC-certificering en EAC-verklaring - in de EEU-lidstaten.

Onze Diensten

We bieden onze klanten de volgende diensten:

 • Uitvoering van EAC-verklaring voor EEU-staten
 • Uitvoering van EAC-certificering voor EEU-staten
 • Advisering betreffende EAC-markering voor EEU-staten
 • Advisering met betrekking tot EAC-verklaring voor EEU-staten
 • Advisering betreffende EAC-certificering voor EEU-staten

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de EAC-verklaring.

AANVRAAG