EAC Certificaat voor Kleding en Schoenen

EAC Certificaat voor Kleding en Schoenen

Een EAC-certificaat voor kleding en schoeisel bevestigt de fabrikant dat zijn producten voldoen aan de uniforme technische voorschriften van de douane-unie (TR CU/TR EEU). De EAC-conformiteit wordt geverifieerd met een EAC-certificaat of een EAC-verklaring. Een EAC-certificaat is een officieel bewijs van de naleving van de normen door de EEU-staten en maakt export naar Rusland en de EEU-staten mogelijk.

De EAC-certificering voor textiel, schoeisel, kleding en lederwaren wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de technische reglementen van de EEU-staten. De technische voorschriften definiëren veiligheidseisen voor chemische, biologische en mechanische eigenschappen van producten uit de lichte industrie. Het doel van de technische voorschriften (TR CU/TR EEU) is de bescherming van het leven en de gezondheid van burgers en hun eigendommen in de Euraziatische Economische Unie (EEU-staten).

EAC Certificering voor Kleding en Textiel

Bij het exporteren van kleding, schoeisel of textiel naar Rusland en de staten van de Euraziatische Economische Unie (Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Armenië, Kirgizië) zijn verschillende EAC-productcertificaten vereist. Kleding, schoeisel en textiel moeten worden goedgekeurd in overeenstemming met de bepalingen van de technische reglementen van de EAC voordat ze worden ingevoerd in het gemeenschappelijk grondgebied van de Euraziatische Economische Unie. Voor het EAC-bewijs van conformiteit voor kleding, textiel en schoeisel moet, afhankelijk van het producttype, een EAC-certificaat, EAC-verklaring of staatsregistratie worden aangevraagd.

Relevante technische voorschriften:

 • 007/2011 TR CU - EAC-certificering van producten voor kinderen
 • 017/2011 TR CU - EAC-certificering voor kleding en schoeisel
 • 019/2011 TR CU - EAC-certificering voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Differentiatie van kleding en schoeisel 

In de EAC-goedkeuring van kleding, textiel en schoeisel moeten drie lagen worden onderscheiden, afhankelijk van het toepassingsgebied en het contact met het menselijk lichaam:

1e laag: producten waarbij er direct contact is met de menselijke huid, bijv. beddengoed, ondergoed, zwemkleding, enz.

2e laag: producten waarbij er beperkt contact is met de menselijke huid, bijv. jurken, overhemden, broeken, rokken, enz.

3e laag: producten die boven kleding van laag II worden gedragen, bijv. jassen, jacks en soortgelijke producten...

EAC-certificering van kleding en textiel is vereist voor veel productgroepen, bijv. kleding, sportkleding, schoeisel, textiel, woningtextiel, tapijten en vloerbedekking, lederwaren, viltdoek en gebonden textiel, bont en bontproducten, leder en lederwaren, kunstleder, tafelkleden, keukenhanddoeken en zakdoeken, handdoeken en badlakens, sjaals en omslagdoeken enz...

De EAC-certificering voor textiel, kleding en schoeisel wordt uitgevoerd volgens de bepalingen van de Technical Regulations TR CU 017/2011 - On the Safety of Light Industry Products. Voor elk product zijn er gedetailleerde voorschriften voor de EAC-conformiteitsbeoordeling en de omvang van het vereiste bewijs van conformiteit.

EAC Certificaat voor Kleding en Schoeisel

Volgens de vereisten van de technische voorschriften zijn de volgende producten onderhevig aan EAC-certificering:

 • Kleding
 • Korsetten
 • Beddengoed
 • Kleding
 • Ondergoed
 • Sportkleding
 • Zwemkleding
 • Kousproducten
 • Mouwen en beenmode

EAC Certificeringsregelingen voor Kleding en Schoeisel

 • 1C, 2C - EAC-certificering voor serielevering
 • 3C - EAC-certificering voor serieproductie

EAC Verklaring voor Kleding en Schoeisel

Volgens de bepalingen van de technische voorschriften zijn de volgende producten onderworpen aan een EAC-verklaring:

 • Kousen
 • Kleding
 • Breigoed
 • Schoenen
 • Hoofddeksels
 • Laag II Knitwear
 • Kleding van laag II en III
 • Kleding van leer en bont
 • Stoffen en materialen
 • Schoenen, behalve schoenen van vilt
 • Tapijten

EAC Verklaringsregelingen voor Kleding en Schoeisel

 • 1D, 3D, 6D - EAC-verklaring voor serielevering
 • 2D, 4D - EAC-verklaring voor serieproductie

Proces van de EAC Certificering voor Kleding en Schoeisel

EAC-certificering wordt uitgevoerd op basis van productmonsters, productbeschrijvingen en testprotocollen door geaccrediteerde certificeringsorganisaties.

De volgende documenten en documenten zijn vereist voor EAC-certificering / EAC-verklaring:

 • Gedetailleerde productomschrijving
 • Originele Productnaam
 • Productsamenstelling
 • Testverslagen
 • Samenstelling
 • Technische documenten
 • Informatie over grondstoffen en accessoires
 • Kopie van ISO-certificaten, indien beschikbaar
 • Certificaat van oorsprong
 • Douanetariefnummer
 • Certificaten zoals CE, ISO, DIN, GOST, EAC of CB

Daarnaast kunnen in bepaalde gevallen andere documenten en dossiers vereist zijn.

EAC Etikettering van Kleding en Schoeisel

EAC Certified of EAC Declared producten zijn voorzien van een EAC-markering van de EEU-staten. Zo wordt de EAC-conformiteit met de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (TR CU) bevestigd. Het EAC-merkteken moet duidelijk leesbaar zijn.

Het etiket moet de volgende informatie bevatten:

 • Fabrikant
 • Naam product
 • Samenstelling
 • Handelsmerk
 • EAC-merk van overeenstemming
 • Productiedatum
 • Serienummer
 • Garantie
 • Land van herkomst
 • Onderhoud
 • Maat

Aanvullende informatie vereist voor kleding en textielproducten:

 • Type en percentage natuurlijke en synthetische vezels
 • Onderhoudssymbolen en -kenmerken

Extra informatie vereist voor schoenen:

 • Model schoen
 • Materiaal bovenkant
 • Zool Materiaal
 • Schoenonderhoud

De aanduidingen en informatie moeten beschikbaar zijn voor consumenten in de Russische taal of in de officiële taal van de deelnemende staat van de Euraziatische Economische Unie. Het op de markt brengen van goederen en producten zonder de juiste EAC-markering kan worden bestraft met een zware boete en inbeslagname van het product. We raden onze klanten aan de markeringsvoorschriften in detail te bestuderen.

EAC Certificering voor Kinderkleding

Voor EAC-certificering van kinderkleding en -schoeisel gelden de speciale voorschriften van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie TR CU 007/2011 - On the Safety of Products for Children and Adolescents. De eisen voor kinderkleding, kinderschoeisel en andere kinderproducten zijn vastgelegd in de bepalingen van de Technische Verordening TR CU 007/2011. Voor de uitvoer naar Rusland en de EEU-staten wordt de verplichte EAC-conformiteitsbeoordeling uitgevoerd volgens de bepalingen van de technische voorschriften TR ZU 007/2011. De EAC-goedkeuring verleent de fabrikant toegang tot de EAC-markten.

Voor de EAC-overeenstemmingsbeoordeling van kinderproducten zijn de volgende procedures voorzien:

 • EAC Certificering
 • EAC Verklaring
 • SGR Registratie

Onderworpen aan EAC-certificering volgens TR CU 007/2011 zijn:

 • Beddengoed voor kinderen en jongeren
 • Ondergoed voor Kinderen en Jongeren
 • Kousen voor Kinderen en Tieners
 • Bovenkleding voor Kinderen en Tieners
 • Hoofddeksels voor kinderen tot 1 jaar
 • Bovenkleding voor kinderen tot 1 jaar
 • Schoenen voor kinderen en adolescenten

Onderworpen aan EAC-verklaring overeenkomstig TR CU 007/2011 zijn:

 • Bovenkleding voor kinderen vanaf 1 jaar
 • Winterhoofddeksels van bont en stof voor kinderen vanaf 1 jaar
 • Rugzakken en tassen
 • Schoenen van wol

Onderworpen aan staatsregistratie zijn:

 • Ondergoed voor kinderen tot 3 jaar
 • Gebreide kousproducten voor kinderen tot 3 jaar
 • Zomerhoofddeksels voor kinderen tot 3 jaar

EAC Markering van Kinderkleding

EAC-etikettering voor kinderproducten en -goederen moet de volgende verklaringen en informatie bevatten:

 • Land van herkomst
 • EAC-markering
 • Naam van de fabrikant
 • Adres van de fabrikant
 • Gemachtigd vertegenwoordiger
 • Naam van het product
 • Beoogd gebruik van het product
 • Fabricagedatum van het product
 • Duurzaamheid van het product

EAC Certificering van Beschermingsmiddelen

De EAC-certificering van persoonlijke beschermingsmiddelen valt onder de bepalingen van de technische verordening TR CU 019/2011 over de veiligheid van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De volgende persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) zijn onderhevig aan EAC-certificering:

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen voor bescherming tegen mechanische schokken
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen voor bescherming tegen temperatuurinvloeden
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen industriële vervuiling
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen ter bescherming tegen de gevolgen van elektrische stroom
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen ter bescherming tegen de gevolgen van elektrische of elektromagnetische velden
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen ter bescherming tegen chemische agentia
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen ter bescherming tegen straling
 • Speciale kleding om de zichtbaarheid te vergroten

Het EAC-bewijs van conformiteit wordt verkregen in overeenstemming met de bepalingen van de technische voorschriften TR CU 019/2011 - On the Safety of Personal Protective Equipment door middel van EAC-certificering en EAC-verklaring. EAC-certificering wordt toegekend voor pakken die bescherming bieden tegen minerale olie, logen, zuren en hoge of lage temperaturen.

De EAC-verklaring is voorgeschreven voor veiligheidsschoeisel, beschermende pakken tegen niet-toxisch stof, water en industrieel stof.

Regelingen voor EAC Certificering voor persoonlijke Beschermingsmiddelen:

 • 1C, 5C, 6C - EAC-certificering voor seriële levering
 • 3C - EAC-certificering voor serieproductie
 • 4C - EAC-certificering voor enkelvoudige productie

Regelingen voor EAC Verklaring voor persoonlijke Beschermingsmiddelen:

 • 1D, 3D - EAC-verklaring voor serielevering
 • 2D - EAC-verklaring voor serieproductie
 • 4D - EAC-verklaring voor enkelvoudige productie

EAC Markering van persoonlijke Beschermingsmiddelen

Producten die met succes EAC-gecertificeerd zijn, zijn voorzien van het EAC-merk van conformiteit. Het EAC-merkteken moet worden aangebracht op elke productie-eenheid, verpakking en begeleidend document.

Minimumvereisten voor EAC-markering:

 • Goed leesbaar
 • Met het blote oog leesbaar
 • Afmetingen van minstens 5 mm
 • Monochroom kleurenschema
 • Duidelijk kleurcontrast met het oppervlak

De EAC-markering voor persoonlijke beschermingsmiddelen moet worden aangebracht op het product zelf, op de verpakking en in de gebruiksaanwijzing. De EAC-markering moet gedurende de hele gebruikscyclus duidelijk zichtbaar en leesbaar blijven. In het geval van beschermingsmiddelen die uit verschillende onderdelen bestaan, moet elk afzonderlijk onderdeel worden gemarkeerd.

Duur en Kosten van EAC Certificering

Het aanvragen van een EAC-conformiteitscertificaat is een tijdrovend en kostbaar proces. De samenstelling van de kosten is afhankelijk van verschillende factoren. De exacte processen van EAC-certificering / EAC-verklaring worden altijd productspecifiek gepland en uitgevoerd. De creatietijd voor het EAC-certificaat / de EAC-verklaring varieert sterk afhankelijk van het producttype. In de meeste gevallen zijn ongeveer 20 tot 30 werkdagen nodig. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor gedetailleerde informatie over de EAC-conformiteitsbevestiging.

Bevoegd Contractant voor EAC Certificering

Volgens de voorschriften van de Euraziatische Economische Unie moet de fabrikant een vestiging hebben in het gemeenschappelijk economisch gebied om EAC-certificering of EAC-verklaring aan te vragen. Als de fabrikant geen vestiging heeft in de EEU-staten, is daarom vaak een gemachtigde vertegenwoordiger van de fabrikant nodig om EAC-certificeringsprocessen in de douane-unie uit te voeren.

Gewoonlijk treedt een handelspartner van de fabrikant uit de EDEU-staten op als aanvrager. Er moet rekening mee worden gehouden dat daarna alleen deze partner een exclusief distributierecht heeft voor de hele certificeringsperiode en een vergunning voor verkoopactiviteiten moet afgeven voor alle andere distributeurs. In dergelijke situaties wordt de fabrikant afhankelijk van zijn zakenpartner die optrad als de geautoriseerde contractuele persoon van de fabrikant tijdens de EAC-certificering of EAC-verklaring.

Wij adviseren u om onafhankelijk te blijven van uw individuele distributeurs. Daarom zullen wij u voorzien van een wettelijke contractuele persoon. Deze taak kan worden uitgevoerd door onze Russische vestiging in Moskou of Novosibirsk. Na een succesvolle certificering geven we een vergunning voor distributieactiviteiten af aan al uw zakenpartners. Als u besluit om afscheid te nemen van individuele distributeurs of om nieuwe distributeurs in dienst te nemen, zullen wij u helpen bij al uw beslissingen en dienovereenkomstig de autorisatie intrekken of opnieuw aanmaken. Voor gedetailleerde informatie over de positie van een contractpersoon kunt u contact met ons opnemen.

Onze Diensten

We bieden onze klanten de volgende diensten:

 1. Uitvoering van EAC-certificering voor textiel, kleding en schoeisel
 2. Uitvoering van EAC-verklaring voor textiel, kleding en schoeisel
 3. Advisering voor EAC-verklaring voor textiel, kleding en schoeisel
 4. Advisering voor EAC-certificering voor textiel, kleding en schoeisel
 5. Advisering voor EAC-labeling voor textiel, kleding en schoeisel

Neem voor meer informatie over EAC-certificering van textiel, kleding en schoeisel gerust contact met ons op.

AANVRAAG