Veiligheidsbeoordeling voor EAC Certificering

Veiligheidsbeoordeling voor EAC Certificering

Een veiligheidsbeoordeling voor EAC-certificering of EAC-verklaring is een officieel document waarin de risicobeoordeling en vereiste veiligheidsmaatregelen worden gespecificeerd op basis van ontwerpdocumenten en technische gegevens. De EAC-veiligheidsbeoordeling bevat informatie over risico's en veiligheidsmaatregelen voor een machine of installatie. De EAC-veiligheidsbeoordeling wordt permanent bijgewerkt, alle innovaties, reparaties en uitbreidingen moeten worden ingevoerd in de EAC-veiligheidsbeoordeling en EAC-risicobeoordeling.

Veiligheidsbeoordeling voor Certificering 

Het doel van de veiligheidsbeoordeling is om het milieu te beschermen, ongelukken te voorkomen en de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers te garanderen.

De vereisten voor veiligheidsbeoordelingen worden gespecificeerd in de volgende richtlijnen:

 • GOST-R Norm 33855-2016: Veiligheidsbeoordeling
 • GOST-R Standaard 54122-2010: Eisen voor veiligheidsbeoordelingen
 • TR CU 010/2010 - Over de veiligheid van machines en uitrusting
 • TR CU 032/2013 - Over de veiligheid van apparatuur die onder overdruk werkt

De GOST-norm 54122-2010 - Eisen voor veiligheidsbeoordeling is samen met de Machinerichtlijn 2006/42/EG ontwikkeld.

Soorten EAC Veiligheidsbeoordelingen

Volledige veiligheidsbeoordeling: In dit geval is bewijs en testen van de machine vereist. Deze vorm van veiligheidsbeoordeling omvat testresultaten en wordt schriftelijk afgegeven.

Korte veiligheidsbeoordeling: Hier is geen bewijs vereist. Deze vorm van veiligheidsbeoordeling wordt gebruikt om te verklaren dat de installatie voldoet aan de eisen van het Technisch Reglement (TR CU).

Vereisten voor de EAC Veiligheidsbeoordeling

De EAC-veiligheidsbeoordeling is een verplicht document voor een succesvolle EAC-certificering. Een veiligheidsbeoordeling is nodig om een bewijs van overeenstemming te verkrijgen voor de installatie, machines of apparatuur die onder druk werken. Dit gebeurt in de vorm van een EAC-certificaat of een EAC-verklaring;

De EAC Veiligheidsbeoordeling Maken

De EAC-veiligheidsbeoordeling wordt afgegeven tijdens de ontwikkeling en productie van de machine. Alle belangrijke risico's worden overwogen en vastgelegd. Er kan een veiligheidsbeoordeling worden ontwikkeld voor meerdere series, typen en modellen. De originele veiligheidsbeoordeling wordt bewaard in het engineeringbureau of bij de fabrikant. De exporteurs, operators en distributeurs ontvangen elk een exemplaar van de EAC-veiligheidsbeoordeling.

Structuur van de EAC Veiligheidsbeoordeling

Een EAC-veiligheidsbeoordeling is gestructureerd volgens de technische gegevens van de producent en de Machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage VII: Technische documentatie voor machines.

De afzonderlijke delen van de veiligheidsbeoordeling zijn:

 • Inleiding
 • Parameters en eigenschappen van de machine
 • Algemeen veiligheidsconcept en ontwerp van de machine
 • Eisen aan de betrouwbaarheid van de machine
 • Vereisten voor personeel
 • Risicobeoordeling van de machine
 • Veiligheidseisen, inbedrijfstelling van de machine
 • Veiligheidsbeheer, Machinebediening
 • Kwaliteitsbeheer, Machinebediening
 • Milieubeheer, Machinebediening
 • Informatieanalyse, Machinebediening
 • Veiligheidseisen voor het afvoeren van de machine

De volgende documenten zijn nodig voor het opstellen van de veiligheidsbeoordeling:

 • Gebruiksaanwijzing volgens GOST-R norm 2.610-2006
 • Certificaten voor afzonderlijke installatieonderdelen
 • Technisch paspoort
 • Technische tekeningen
 • Gedetailleerde berekeningen
 • Interne testresultaten

Duur van de EAC Veiligheidsbeoordeling

De duur en de kosten van het opstellen van de EAC-veiligheidsbeoordeling zijn afhankelijk van zowel het product en de industrie in kwestie als van de gerelateerde technische voorschriften en noodzakelijke tests.

Bevoegd Contractant voor EAC Certificering

Volgens de voorschriften van de Euraziatische Economische Unie moet de fabrikant een geregistreerde vestiging hebben in het gemeenschappelijk economisch gebied van de EGEU-staten om EAC-certificering aan te vragen. Als dat niet het geval is, moet een vertegenwoordiger van de fabrikant EAC-certificeringsprocessen in de douane-unie aanvragen en uitvoeren.

De contractant moet gevestigd zijn in een van de lidstaten van de douane-unie. Vaak treedt een zakenpartner of een distributeur van de fabrikant uit een van de staten van de Euraziatische Economische Unie op als aanvrager. Er moet rekening mee worden gehouden dat na de certificering alleen deze distributeur het exclusieve recht op distributie heeft voor de hele certificeringsperiode en een vergunning voor verkoopactiviteiten moet afgeven aan alle andere distributeurs.

In dergelijke situaties wordt de fabrikant afhankelijk van zijn zakenpartner, die optrad als de contractpersoon van de fabrikant tijdens de EAC-certificering. Als u onafhankelijk wilt blijven van individuele distributeurs, kunnen wij u voorzien van een wettelijke contractpersoon. Deze taak kan worden uitgevoerd door onze Russische vestiging. Na een succesvolle EAC-certificering geven we een autorisatie voor verkoopactiviteiten af aan al uw zakenpartners. Neem voor gedetailleerde informatie over de vereisten van een contractpersoon contact op met ons team.

EAC Certificering voor verschillende Productgroepen

De EAC-certificering wordt uitgevoerd volgens de normen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie.

 • 001/2011 TR CU - EAC-certificaat voor spoorvoertuigen
 • 002/2011 TR CU - EAC-certificaat voor hogesnelheidstreinen
 • 003/2011 TR CU - EAC-certificaat voor spoorweginfrastructuur
 • 004/2011 TR CU - EAC-certificaat voor laagspanningsapparatuur
 • 005/2011 TR CU - EAC-certificaat voor verpakking
 • 006/2011 TR CU - EAC-certificaat voor pyrotechnische producten
 • 007/2011 TR CU - EAC-certificaat voor producten voor kinderen
 • 008/2011 TR CU - EAC-certificaat voor speelgoed
 • 009/2011 TR CU - EAC-certificaat voor parfums en cosmetische producten
 • 010/2011 TR CU - EAC-certificaat voor machines en uitrusting
 • 011/2011 TR CU - EAC-certificaat voor liften
 • 012/2011 TR CU - EAC-certificaat voor explosieve uitrusting
 • 013/2011 TR CU - EAC-certificaat voor brandstoffen
 • 014/2011 TR CU - EAC-certificaat voor snelwegen
 • 015/2011 TR CU - EAC-certificaat voor graan
 • 016/2011 TR CU - EAC-certificaat voor gasvormige brandstoffen
 • 017/2011 TR CU - EAC-certificaat voor kleding en schoeisel
 • 018/2011 TR CU - EAC-certificaat voor voertuigen en auto-onderdelen
 • 019/2011 TR CU - EAC-certificaat voor persoonlijke beschermingsmiddelen
 • 020/2011 TR CU - EAC-certificaat voor elektromagnetische compatibiliteit
 • 021/2011 TR CU - EAC-certificaat voor levensmiddelen 
 • 022/2011 TR CU - EAC-markering voor levensmiddelen 
 • 023/2011 TR CU - EAC-certificaat voor vruchten- en groentesappen
 • 024/2011 TR CU - EAC-certificaat voor oliën en vetten
 • 025/2012 TR CU - EAC-certificaat voor meubelen en woonaccessoires
 • 026/2012 TR CU - EAC-certificaat voor kleine vaartuigen
 • 027/2012 TR CU - EAC-certificaat voor gespecialiseerde levensmiddelen
 • 028/2012 TR CU - EAC-certificaat voor explosieven
 • 029/2012 TR CU - EAC-certificaat voor levensmiddelenadditieven
 • 030/2012 TR CU - EAC-certificaat voor speciale vloeistoffen
 • 031/2012 TR CU - EAC-certificaat voor landbouwtrekkers
 • 032/2013 TR CU - EAC-certificaat voor drukapparatuur
 • 033/2013 TR CU - EAC-certificaat voor melk en zuivelproducten
 • 034/2013 TR CU - EAC-certificaat voor vlees en vleesproducten
 • 035/2013 TR CU - EAC-certificaat voor tabaksproducten
 • 036/2016 TR EEU - EAC-certificaat voor koolwaterstofgas
 • 037/2016 TR EEU - EAC-certificaat voor gevaarlijke stoffen
 • 038/2016 TR EEU - EAC-certificaat voor attracties
 • 039/2016 TR EEU - EAC-certificaat voor minerale meststoffen
 • 040/2017 TR EEU - EAC-certificaat voor vis en visproducten
 • 041/2017 TR EEU - EAC-certificaat voor chemische stoffen
 • 042/2017 TR EEU - EAC-certificaat voor gespecialiseerde apparatuur
 • 043/2017 TR EEU - EAC-certificaat voor brandbeveiligingsproducten
 • 044/2017 TR EEU - EAC-certificaat voor mineraalwater
 • 045/2017 TR EEU - EAC-certificaat voor minerale olieproducten
 • 046/2018 TR EEU - EAC-certificaat voor aardgasproducten
 • 047/2018 TR EEU - EAC-certificaat voor alcoholhoudende producten
 • 048/2019 TR EEU - EAC-certificaat voor energie-efficiëntie van elektrische apparaten 
 • 049/2020 TR EEU - EAC-certificaat voor pijpleidingen over lange afstand
 • 050/2021 TR EEU - EAC-certificaat voor civiele bescherming 
 • 051/2021 TR EEU - EAC-certificaat voor vlees van gevogelte 
 • 052/2021 TR EEU - EAC-certificaat voor metrovoertuigen 

EAC Markering van gecertificeerde Producten 

Alle gecertificeerde en gedeclareerde producten moeten voorzien zijn van een EAC Marking van de EEU-staten. De EAC-markering geeft aan dat de EAC voldoet aan de technische voorschriften van de EEU-staten (TR CU/TR EEU). De vereisten voor EAC-conformiteitsmarkering van de Euraziatische Economische Unie zijn vastgelegd in besluit N711 van de Commissie van de Euraziatische Economische Unie. De EAC-markering van producten die verplicht gecertificeerd moeten worden volgens de normen van de EEU-staten is een basisvereiste voor toegang tot de EAC-markt.

Onze Diensten

We bieden onze klanten de volgende services:

 1. Voorbereiding van EAC-veiligheidsbeoordeling
 2. Advies voor EAC-labeling
 3. Advies voor EAC-veiligheidsbeoordeling
 4. Uitvoering van EAC-verklaring en EAC-certificering
 5. Consulting voor EAC-verklaring en EAC-certificering

Neem voor meer informatie over een EAC-veiligheidsbeoordeling contact met ons op.

AANVRAAG