Instructies en Handleidingen voor EAC Certificering

Instructies en Handleidingen voor EAC Certificering

Een EAC-gebruikshandleiding is vereist voor een succesvolle EAC-certificering of EAC-verklaring. Een EAC-gebruikshandleiding bevat belangrijke details en informatie over de werking, constructie, transport, opslag, onderhoud, reparatie, recycling en verwijdering van een apparaat. Een EAC-gebruikshandleiding kan tegelijkertijd worden opgesteld voor verschillende productseries, modellen en types. 

Een gebruiksaanwijzing garandeert een veilig gebruik van het apparaat, de machine of de uitrusting. Een gebruiksaanwijzing moet zijn opgesteld in het Russisch of een andere officiële taal van de EEU-staten.

De EAC Operating Manual Maken

Het opstellen van een EAC Operating Manual is verplicht volgens de volgende GOST Norms en TR CU Standards:

 • GOST R 54121-2010
 • GOST R 2.601-2013
 • GOST 2.610-2006
 • TR CU 032/2013
 • TR CU 016/2011
 • TR CU 010/2011

Inhoud van de EAC Operating Manual

De volgende informatie moet worden opgenomen in een bedieningshandleiding:

 1. Ontwerp
 2. Werkingsprincipe
 3. Onderhoud
 4. Samenstelling
 5. Instructies voor opslag
 6. Montage-instructies
 7. Indicaties voor gebruik
 8. Instructies voor reparatie
 9. Onderhoudsinstructies
 10. Veiligheidsinstructies
 11. Reddingsinstructies
 12. Instructies voor storingen
 13. Gevaren
 14. Risicomeldingen

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies moeten duidelijk worden gepresenteerd aan gebruikers. In bijzonder gevaarlijke omgevingen moeten duidelijke veiligheidsinstructies worden weergegeven. Dit kan door middel van symbolen of schriftelijke waarschuwingen.

Identificatie van Machines

Volgens de technische voorschriften van TR CU 010/2011 - betreffende de veiligheid van machines en apparaten, moet de volgende informatie worden weergegeven op elke machine of apparaat:

 • Fabrikant van de machine
 • Hoofdkantoor van de productiefaciliteit
 • Handelsmerk van de maker
 • Type machine of apparatuur
 • Modelnummer van de machine
 • Serienummer van de machine
 • Productiedatum

De informatie moet op een duidelijk leesbare plaat staan.

Duur van het Maken van een Handleiding

De duur van het opstellen van een gebruikshandleiding hangt af van zowel het product en de bedrijfstak in kwestie, als de bijbehorende technische voorschriften en noodzakelijke tests. Neem voor informatie over het opstellen van een gebruikshandleiding contact met ons op, we helpen je graag verder.

Geautoriseerde Contractant voor EAC Certificering

Volgens de voorschriften van de EEU-staten moet de fabrikant een geregistreerde vestiging hebben in het gemeenschappelijk economisch gebied van de douane-unie om EAC-certificering aan te vragen. Als dat niet het geval is, moet een vertegenwoordiger van de fabrikant de EAC-certificeringsprocessen in de douane-unie van de EEU-landen aanvragen. De geautoriseerde contractant moet gevestigd zijn in een van de lidstaten van de Euraziatische Economische Unie.

Vaak is de aanvrager een zakenpartner van de fabrikant uit de EU-landen. Er moet rekening mee worden gehouden dat daarna alleen deze distributeur het exclusieve distributierecht voor de hele certificeringsperiode bezit en een vergunning voor verkoopactiviteiten moet afgeven voor alle andere distributeurs. De fabrikant wordt dus afhankelijk van zijn zakenpartner, die tijdens het certificeringsproces als contractueel persoon optrad. Als u onafhankelijk wilt blijven van individuele distributeurs, kunnen wij u voorzien van een contractpersoon. Deze taak kan worden overgenomen door onze Russische vestiging.

Onze Diensten

We bieden onze klanten de volgende services:

 1. Opstellen van GOST-conforme EAC-bedrijfshandleidingen
 2. Consulting voor GOST-conforme bedieningshandleidingen
 3. Consulting voor de EAC-verklaring en EAC-certificering
 4. Uitvoering van EAC-verklaring en EAC-certificering
 5. Consulting for EAC-etikettering voor Rusland 

Neem voor meer informatie over EAC-certificering en EAC-documentatie contact met ons op.

AANVRAAG