Naleving // AC Inorms GmbH (LLC)

Ons bedrijf is gebaseerd op de principes van integriteit. We verstrekken nauwkeurige en uitgebreide informatie aan onze klanten zodat zij veilig gebruik kunnen maken van onze diensten. Onze omgang met leveranciers is eerlijk en respectabel en wordt gekenmerkt door eerlijkheid en gelijkheid. Uit principe zien we af van contacten met dubieuze samenwerkingspartners die zich bezighouden met twijfelachtige praktijken.

Compliancecultuur en Klanttevredenheid

Corporate governance en bedrijfscontrole zijn belangrijk. Uw Inorms Export Partner heeft richtlijnen ontwikkeld en samengesteld die nationaal en internationaal erkende normen en standaarden van goed en verantwoord ondernemingsbestuur en bedrijfsorganisatie uitdrukken.

Voor onze klanten in de B2B-sector bieden wij diensten van hoge kwaliteit, die altijd zijn afgestemd op de individuele behoeften van onze klanten. De tevredenheid van onze klanten heeft de hoogste prioriteit in ons bedrijf. De samenwerking tussen onze klanten en ons bedrijf is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Daardoor werven we als competente certificatiedienstverlener regelmatig nieuwe klanten.

Naleving van Wetten, Richtlijnen en Voorschriften

Vanzelfsprekend leven we de wetten, beleidsregels, voorschriften en andere regels van de samenleving na en doen we zaken met ethische principes in ons achterhoofd. We accepteren andere culturen en respecteren de wetten en sociale gebruiken van de internationale gemeenschap.

Concurrenten, Gemeenschap en Samenleving

Als respectabel dienstverlenend bedrijf, dat altijd binnen het gegeven wettelijke kader handelt, zijn wij voorstander van eerlijke concurrentie volgens transparante regels. Het is belangrijk voor ons dat we onze diverse certificeringsdiensten altijd aanbieden in samenwerking met onze partners in een eerlijke omgeving met gelijke kansen. Een van onze belangrijkste doelstellingen is het bereiken van collectief gewenste doelen binnen de gemeenschap als onderdeel van de samenleving. Eerst en vooral zijn dit ideale sociale en milieuomstandigheden.

Het optimaliseren van de welvaart en de constante verbetering van de natuurlijke omgeving zijn voor ons geen loze beloften. Dergelijke doelstellingen kunnen echter alleen worden bereikt in samenwerking. Het is ons doel om elke dag bij te dragen aan dit doel en onszelf te integreren in de maatschappij als een verantwoordelijke agent.

Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu

Door middel van een breed portfolio aan diensten willen wij als bedrijf bijdragen aan het sociale welzijn en voordeel van onze klanten. Daarbij vormen vooral de garantie voor succes - kwaliteit en innovatie - de basis van onze dagelijkse ondernemersactiviteiten. Op deze basis streven we naar de tevredenheid van onze zakenpartners.

Met betrekking tot onze gewaardeerde medewerkers is het aspect van de arbeidsveiligheid voor ons van het allergrootste belang. Onze medewerkers worden voortdurend getraind in alles wat te maken heeft met de QHSE-richtlijn. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom we sterk de nadruk leggen op levenslang leren. Als bedrijf dat economisch, sociaal en ecologisch duurzaam is, kunnen we ervoor zorgen dat ons personeel te allen tijde over de nodige expertise beschikt om onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen.

AANVRAAG