EAC Certificaat voor Machines en Apparatuur

EAC Certificaat voor Machines en Apparatuur

Een EAC-certificaat voor machines en apparatuur dient als bevestiging voor de fabrikant dat de producten voldoen aan de uniforme technische voorschriften van de douane-unie (TR CU/EEU). De conformiteit wordt geverifieerd met een EAC-certificaat of een EAC-verklaring. Een EAC-certificaat is een officiële bevestiging van de Euraziatische Economische Gemeenschap dat aan de normen wordt voldaan en maakt export naar Rusland en de lidstaten van de EGEU mogelijk. EAC-certificering voor apparatuur en machines wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke vereisten voor nieuw ontwikkelde en gemoderniseerde machines en apparatuur en hun afzonderlijke onderdelen.

EAC Certificering van Machines en Uitrustingen

EAC-bevestiging van overeenstemming met de technische voorschriften voor de veiligheid van machines en apparatuur kan worden geleverd door EAC-certificering of door EAC-verklaring. De bepalingen van de Technical Regulations - On the Safety of Machinery and Equipment hebben bepaalde overeenkomsten met de bepalingen van de machinerichtlijn 2006/42/EG van de Europese Unie, maar zijn daarmee niet volledig identiek. In de Technical Regulations TR CU 010/2011 - On the Safety of Machinery and Equipment wordt een machine gedefinieerd als een samenstelling van afzonderlijke onderdelen voor een specifiek gebruik, bijvoorbeeld voor een verpakkings- of productieproces met een bijbehorende voedingsbron, een aandrijfeenheid en een besturingssysteem.

Relevante technische codes:

 • 001/2011 TR CU - EAC-certificering voor spoorvoertuigen
 • 002/2011 TR CU - EAC-certificering voor hogesnelheidstreinen
 • 031/2012 TR CU - EAC-certificering voor landbouwtrekkers
 • 003/2011 TR CU - EAC-certificering voor spoorweginfrastructuur
 • 010/2011 TR CU - EAC-certificering voor machines en uitrusting
 • 042/2017 TR EEU - EAC-certificering voor gespecialiseerde apparatuur
 • 018/2011 TR CU - EAC-certificering voor voertuigen en auto-onderdelen
 • 026/2012 TR CU - EAC-certificering voor kleine vaartuigen
 • 038/2016 TR EEU - EAC-certificering voor attracties
 • 011/2011 TR CU - EAC-certificering voor liften

De Technische Voorschriften (TR CU) stellen uniforme veiligheidseisen vast voor de veiligheid van machines en apparatuur en de ingebouwde onderdelen daarvan in de Euraziatische Economische Unie (EEU-staten). De technische voorschriften bevatten veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de gebruiksperiode, fabricage, inbedrijfstelling, vervoer, opslag en verwijdering van machines en apparatuur.

EAC Certificaat voor Productieapparatuur

EAC-certificeringsprocessen worden uitgevoerd door geaccrediteerde inspectie-instellingen in de Euraziatische Economische Unie. EAC-normalisatie- en EAC-certificeringsprocessen worden uitgevoerd op basis van technische documenten en rapporten, voorbeeldproducten en in de vorm van een audit.

Voor de volgende machines en apparatuur is EAC-certificering vereist:

 • Uitrusting voor de handel
 • Uitrusting voor Horeca
 • Uitrusting voor mijnbouw
 • Apparatuur voor boren
 • Uitrusting voor houtverwerking 
 • Landbouwmachines
 • Transportmachines
 • Bosbouwmachines
 • Bosbouwmachines
 • Machines voor veeteelt, pluimveehouderij, voederproductie
 • Gemechaniseerd gereedschap
 • Werkplaatsuitrusting

EAC Verklaring voor Machines en Apparatuur

EAC-Verklaringsprocessen worden uitgevoerd door verificatie bij de geaccrediteerde inspectie-instellingen in de Euraziatische Economische Unie.

Voor de volgende machines en uitrusting geldt een EAC-verklaring:

 • Transportbanden
 • Ventilatiemachines
 • Dieselgeneratoren
 • Laadmachines
 • Elektrische riemschijven
 • Turbines en gasturbines 
 • Metaalbewerkingsmachines
 • Lasapparatuur
 • Heftrucks
 • Grondverzetmachines
 • Bouwmachines en -materieel
 • Uitrusting voor de bouwmaterialenindustrie
 • Wasserijmachines
 • Machines en uitrusting voor de openbare nutssector
 • Ventilatoren
 • Airconditioning
 • Luchtverhitters
 • Pompen
 • Luchtkoelers
 • Drukmachines
 • Boilers
 • Warmwaterverwarmers en verwarmingssystemen
 • Frees-, zaag- en slijpgereedschap

Het is belangrijk om op te merken dat bepaalde apparatuur en machines tegelijkertijd onderhevig zijn aan EAC-certificering en/of EAC-verklaring volgens verschillende technische voorschriften, zoals TR CU 011/2011 over de veiligheid van liften of TR CU 020/2011 over de veiligheid van elektromagnetische compatibiliteit.

Voor EAC-certificering / EAC-verklaring zijn de volgende documenten en gegevens vereist:

 • Gedetailleerde productomschrijving
 • Originele Productnaam
 • Douanetariefnummer
 • Technisch paspoort
 • Bedieningshandleiding
 • Technische tekeningen
 • Technisch gegevensblad
 • Veiligheidsbeoordeling
 • Productdocumentatie
 • Testprotocollen van de onderzoeken
 • Verslagen van productiecontroles
 • Certificaten zoals CE, ISO, DIN, GOST, EAC of CB

Daarnaast kunnen in bepaalde gevallen aanvullende documenten en dossiers vereist zijn. Neem voor gedetailleerde informatie contact met ons op.

EAC Certificering voor Landbouwmachines

EAC-certificering voor landbouwtechnologie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke vereisten en minimale veiligheidseisen van de technische voorschriften TR CU 031/2012 en de technische voorschriften TR CU 010/2011. De technische voorschriften van de EDEU-staten stellen minimale veiligheidseisen vast voor landbouwvoorzieningen, -technologie en -apparatuur voor gebruik op het grondgebied van de Euraziatische Economische Unie. Het doel van de Technische Voorschriften van de Euraziatische Economische Unie is om het leven en de gezondheid van burgers en hun eigendommen in de EGE te beschermen. Landbouwmachines, -fabrieken, -trekkers en -uitrusting worden getest op EAC-conformiteit met de overeenkomstige technische voorschriften van de EEU-staten voordat ze op de EAC-markt worden gebracht (Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Armenië en Kirgizië). De conformiteit kan worden bevestigd in de vorm van een EAC-certificering en/of EAC-verklaring.

EAC Certificering van Landbouwtrekkers en Aanhangwagens

EAC-certificering van landbouwmachines wordt uitgevoerd in overeenstemming met de volgende technische voorschriften:

 • TR CU 010/2011 - Veiligheid van installaties, machines en apparatuur
 • TR CU 031/2012 - Veiligheid van land- en bosbouwvoertuigen en aanhangwagens

Een lijst van landbouwmachines en -uitrusting waarvoor een bewijs van EAC-conformiteit moet worden geleverd, is te vinden in bijlage NR 3 bij de technische voorschriften TR CU 010/2011 betreffende de veiligheid van machines en uitrustingsstukken. De technische voorschriften TR CU 031/2012 regelen de beoordeling van de EAC-conformiteit van landbouw- en bosbouwvoertuigen en aanhangwagens. Het bewijs van EAC-conformiteit volgens de vereisten van de Technical Regulations TR CU 031/2012 On the Safety of Agricultural and Forestry Vehicles and Trailers wordt afgegeven in de vorm van een EAC-certificaat.

Tijdens EAC-certificering en EAC-verklaring van land- en bosbouwtechnologie worden de volgende kenmerken van machines en apparatuur gecontroleerd:

 • Mechanische veiligheid
 • Thermo-elektrische veiligheid
 • Explosiegevaar
 • Stralingsgevaar
 • Brandgevaar
 • Bescherming tegen lawaai

EAC Certificaat Volgens TR CU 031/2012

Het Technisch Reglement TR CU 031/2012 regelt de EAC-certificering van trekkers, aanhangwagens en onderdelen daarvan. Dit technisch reglement bevat drie mogelijke certificeringsschema's (1C, 3C, 4C) voor de EAC-conformiteitsbeoordeling.

Regelingen voor EAC-certificering volgens TR CU 031/2012:

 • 1C - EAC-certificering voor serieproductie
 • 3C - EAC-certificering voor serielevering
 • 4C - EAC-certificering voor enkelvoudige levering

De volgende producten zijn onderworpen aan de technische voorschriften TR CU 031/2012:

 • Landbouw- en bosbouwtrekkers en aanhangwagens
 • Trekkers en aanhangwagens met een maximumsnelheid

De volgende onderdelen van trekkers en aanhangers zijn onderhevig aan EAC-certificering:

 • Stoelen en cabines
 • Akoestische waarschuwingssystemen
 • Mechanische trekhaken
 • Achterlichten en remlichten
 • Cruisecontrole
 • Verlichting
 • Snelheidsmeter
 • Banden
 • Motor

EAC Certificaat Volgens TR CU 010/2011

Alle land- en bosbouwmachines, -fabrieken, -uitrusting, -voertuigen en machines en uitrusting voor het houden en voederen van dieren, het vervoer van dieren en dergelijke moeten verplicht worden gecertificeerd. Een EAC-certificaat bevestigt officieel aan de Duitse exporteur dat de EAC-gecertificeerde producten voldoen aan de eisen van de technische voorschriften van de EEU. Producten die vallen onder EAC-certificering en producten die vallen onder EAC-verklaring worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van besluit N620 van de Commissie van de Euraziatische Economische Unie en liggen ten grondslag aan de verplichte certificering.

EAC-certificering wordt uitgevoerd volgens de volgende certificeringsschema's:

 • 1C - EAC-certificering voor serieproductie
 • 3C - EAC-certificering voor serielevering en/of enkelvoudige productie
 • 9C - EAC-certificering voor beperkte serielevering

EAC Verklaring Volgens TR CU 010/2011

De EAC-verklaring in overeenstemming met de bepalingen van de technische voorschriften TR CU 010/2011 - On the Safety of Machinery and Equipment is voorzien voor industriële trekkers.

Regelingen voor EAC-verklaring volgens TR CU 010/2011:

 • 1D, 3D - EAC-verklaring voor serieproductie
 • 2D, 4D - EAC-verklaring voor serielevering of enkelvoudige productie
 • 5D - Gebruik in productie-installaties met verhoogde gevaren

EAC Certificering voor de Russische Spoorwegen

De EAC-certificering voor de Russische spoorwegen wordt sinds augustus 2014 uitgevoerd in overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie, TR CU 001/2011 inzake de veiligheid van spoorvoertuigen, TR CU 002/2011 inzake de veiligheid van hogesnelheidstreinen en TR CU 003/2011 inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur. De EAC-certificering dient als garantie dat wordt voldaan aan de technische veiligheidsnormen van de EEU-staten, waardoor het leven en de gezondheid van passagiers en de correcte opslag van vervoerde goederen worden gewaarborgd.

De conformiteitsbeoordeling van Russische spoorwegen wordt uitgevoerd door de Spoorweg- en Spoorwegvervoersautoriteit - Rosszhelesdor. De beoordeling wordt uitgevoerd door instellingen die door Rosszhelesdor zijn geaccrediteerd. Tijdens dit proces worden de vereisten voor de technische voorschriften van de douane-unie gecontroleerd. Als de goederen voldoen aan de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie, wordt een EAC-certificaat afgegeven.

EAC-certificering voor Russische spoorwegen wordt uitgevoerd in overeenstemming met de volgende technische voorschriften (TR CU):

 • TR CU 001/2011 betreffende de veiligheid van spoorvoertuigen
 • TR CU 002/2011 Veiligheid van hogesnelheidstreinen
 • TR CU 003/2011 Veiligheid van de spoorweginfrastructuur

Een EAC-conformiteitsbeoordeling op het gebied van spoorwegvervoer volgens de technische voorschriften (TR CU) van de Euraziatische Economische Unie (EEU) is een verplichte maatregel en wordt gecontroleerd door toezichthoudende instanties.

EAC Certificaat voor de Russische Spoorwegen

EAC-certificering voor spoorvoertuigen, hogesnelheidstreinen en spoorweginfrastructuur wordt uitgevoerd volgens de volgende certificeringsschema's:

 • 1C - EAC-certificering voor serieproductie
 • 2C, 3C, 4C, 5C - EAC-certificering voor serielevering
 • 7C - EAC-certificering voor enkelvoudige productie

De EAC-verklaring voor spoorvoertuigen, hogesnelheidstreinen en spoorweginfrastructuur wordt afgegeven volgens de volgende certificatieschema's:

 • 1D - EAC-verklaring voor serieproductie
 • 2D, 3D, 4D - EAC-verklaring voor serielevering
 • 5D - EAC-certificering voor serieproductie

Productiecontrole voor de Russische Spoorwegen

Bij het uitvoeren van EAC-certificering voor EEU-staten of EAC-verklaring voor EEU-staten is een productieaudit vereist voor de productgroepen die een verhoogd risico vormen voor de gezondheid van burgers en het milieu van EEU-staten. Tijdens de productieaudits worden de productie en de productieomstandigheden onderzocht. Na beoordeling van de productdocumentatie en de resultaten van de productieaudit wordt het EAC-certificaat voor spoorwegen afgegeven en opgenomen in het uniforme register van de EEU-staten.

EAC Markering van Apparatuur en Machines

EAC-gecertificeerde producten zijn voorzien van een EAC-markering van de douane-unie. De EAC-conformiteit met de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie is dus bevestigd. Wanneer de EAC-conformiteit met de minimumveiligheidsvereisten van de Unified Technical Regulations van de Euraziatische Economische Unie is bevestigd, kunnen de producten worden gemarkeerd met het EAC-merkteken van de EDEU-staten. Het op de markt brengen van producten zonder de juiste EAC-markering wordt bestraft met een hoge boete en inbeslagname van de producten.

Vereisten voor de EAC-markering:

 • Monochroom kleurenschema
 • Afmetingen van minstens 5 mm
 • Duidelijk kleurcontrast met het oppervlak
 • Goede leesbaarheid tijdens de hele levensduur van het product

De EAC-markering moet de volgende informatie bevatten:

 1. Fabrikant
 2. Bedrijfsnaam
 3. EAC-markering
 4. Registratienummer
 5. Hoofdkantoor van het bedrijf
 6. Hoofdkantoor van de fabrikant
 7. Datum van afgifte
 8. Geldigheid van het certificaat

Bevoegde Vertegenwoordiging voor EAC Certificering 

Volgens de voorschriften van de Euraziatische Economische Unie moet de fabrikant een vestiging hebben in het gemeenschappelijk economisch gebied van de douane-unie om een EAC-certificering of EAC-verklaring aan te vragen. Er is dus een vertegenwoordiger van de fabrikant nodig om de certificeringsprocessen in de douane-unie aan te vragen als de fabrikant geen vestiging heeft in de Euraziatische Economische Unie.

De vertegenwoordiger moet gevestigd zijn in een van de lidstaten van de douane-unie. Vaak treedt een distributeur van de fabrikant uit de landen van de Euraziatische Economische Unie op als aanvrager. Er moet rekening mee worden gehouden dat na certificering alleen deze partner een exclusief recht op verkoop heeft voor de hele certificeringsperiode en een vergunning voor verkoopactiviteiten moet afgeven aan alle andere distributeurs. De vertegenwoordiger van de fabrikant moet gevestigd zijn in een van de lidstaten van de douane-unie.

Als u onafhankelijk wilt blijven van individuele distributeurs, kunnen we u voorzien van een juridisch contractpersoon. Deze taak kan worden uitgevoerd door onze Russische vestiging. Na een succesvolle certificering geven we een vergunning voor distributieactiviteiten af aan al uw zakenpartners. Als u na verloop van tijd besluit om afscheid te nemen van bepaalde distributeurs of om nieuwe distributeurs in dienst te nemen, zullen wij u helpen bij al uw beslissingen en de autorisatie dienovereenkomstig intrekken of opnieuw aanmaken.

Duur en Kosten van Certificering

De tijd die nodig is voor de afgifte van een EAC-certificaat voor machines / EAC-certificaat voor apparatuur varieert sterk afhankelijk van het type product. In de meeste gevallen duurt het ongeveer 30 tot 50 werkdagen om het EAC-certificaat / de EAC-verklaring op te stellen. Voor gedetailleerde informatie over EAC Certificate of Conformity voor export naar Rusland kunt u contact met ons opnemen.

Geldigheid van EAC Certificering

De EAC-certificering of EAC-verklaring van machines en apparatuur wordt uitgevoerd door middel van verschillende testprocedures, afhankelijk van het type product. Ofwel worden individuele producten naar de testbureaus gestuurd, ofwel is een audit ter plaatse vereist. Neem voor gedetailleerde informatie contact met ons op. De EAC-certificaten of EAC-verklaringen voor machines en apparatuur kunnen voor 1 tot 5 jaar worden afgegeven.

Onze Diensten

We bieden onze klanten de volgende diensten:

 1. Uitvoering van EAC-certificering voor machines en apparatuur
 2. Uitvoering van EAC-verklaring voor machines en uitrusting
 3. Advisering voor EAC-verklaring voor machines en apparatuur
 4. Advies voor EAC-certificering voor machines en uitrusting
 5. Advies voor EAC-markering voor machines en uitrusting

Neem voor meer informatie over EAC-certificering voor machines en apparatuur contact met ons op.

AANVRAAG