EAC Certificaat // Certificering voor Chemicaliën

EAC Certificaat // Certificering voor Chemicaliën

De EAC-certificering voor chemicaliën, minerale meststoffen en additieven wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en vereisten van de technische voorschriften voor chemicaliën en additieven. De technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU) bepalen de minimale veiligheidsvereisten voor chemicaliën, minerale meststoffen en additieven voor gebruik op het grondgebied van de Euraziatische Economische Unie. Een EAC-certificaat voor chemicaliën is een verplicht EAC-goedkeuringsdocument.

Toepassing van technische Voorschriften

De technische voorschriften van de EGE (TR CU/EEU) stellen uniforme regels vast voor de veiligheid van chemicaliën, brandstoffen en brandbare stoffen in de Euraziatische Economische Unie.

 • EAC-certificering voor brandstoffen - TR CU 013/2011
 • EAC-certificering voor koolwaterstofgas - TR EEU 036/2016
 • EAC-certificering voor gasvormige brandstoffen - TR CU 016/2011
 • EAC-certificering voor speciale vloeistoffen - TR CU 030/2012
 • EAC-certificering voor gevaarlijke stoffen - TR EEU 037/2016
 • EAC-certificering voor aardgasproducten - TR EEU 046/2018
 • EAC-certificering voor minerale-olieproducten - TR EEU 045/2017
 • EAC-certificering voor minerale meststoffen - TR EEU 039/2016
 • EAC-certificering voor chemische stoffen - TR EEU 041/2017

EAC Certificering voor Chemicaliën

De EAC-certificering van brandstoffen wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de technische voorschriften van de EEU-staten. De Technische Voorschriften (TR CU) stellen uniforme eisen vast voor de minimale veiligheid van brandstoffen en brandbare stoffen in de Euraziatische Economische Unie (EEU). De Technische Voorschriften stellen minimumveiligheidsvoorschriften vast voor de productie, de inbedrijfstelling, het vervoer, de opslag en de verwijdering van brandstoffen en brandbare stoffen in de EEU-staten. Het doel van de Technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie is de bescherming van het leven en de gezondheid van burgers en hun eigendommen in de EEREU-staten.

Lange tijd was er geen uniforme regelgeving voor chemische stoffen, samenstellingen en mengsels in EGEO-landen, zoals REACH in de Europese Unie. Als gevolg daarvan werden chemische stoffen EGEO-gecertificeerd door de vereisten van verschillende technische richtlijnen. In 2017 werd technische verordening TR EEU 041/2017 - over de veiligheid van chemische stoffen gepubliceerd. De verordeningen beschermen de gezondheid van burgers in EEU-staten. De technische voorschriften TR EEU 041/2017 zijn vergelijkbaar met de Europese REACH-verordening.

Individuele normen en praktijken voor de productie, de opslag, het vervoer en de EAC-markering van chemische stoffen en chemische samenstellingen worden bepaald en gehandhaafd door de vereisten van technische voorschriften.

De volgende EAC-goedkeuringen zijn mogelijk om de EAC-conformiteit van chemische stoffen te bevestigen:

Chemicaliën worden als volgt geclassificeerd:

 • Anorganische chemie
 • Petrochemische producten
 • Polymeren en copolymeren
 • Cosmetica en persoonlijke verzorgingsproducten
 • Organische synthetische producten
 • Afdichtingsmaterialen en kleefstoffen
 • Verven en vernissen
 • Smeermiddelen en koelvloeistoffen
 • Schoonmakers
 • Minerale meststoffen
 • Geneesmiddelen

De volgende gegevens en documenten zijn vereist voor EAC-goedkeuring van chemicaliën:

 • Product Beschrijving
 • Gebruikershandleiding
 • Technische documentatie
 • Technische informatiebladen
 • Veiligheidsbeoordeling
 • Douanetariefnummer
 • Testrapporten
 • Certificaten zoals CE, ISO, EAC, GOST of DIN
 • Indien nodig, aanvullende documenten en rapporten

EAC Certificaat voor Chemicaliën

Het Technisch Reglement van de Euraziatische Economische Unie (TR CU/EEU) voorziet in gedetailleerde uniforme veiligheidsvoorschriften voor het vervoer, het gebruik, de goedkeuring en de recycling van chemische producten en hun samenstelling. De TR EEU 041/2017 Technical Regulations hebben bepaalde overeenkomsten met de Europese REACH- en CLP-verordeningen. Volgens de bepalingen van het Technisch Reglement (TR CU/EEU) moeten alle chemische producten worden geregistreerd in een speciaal chemisch register. Daarbij worden chemische producten ingedeeld in gevarengroepen.

Geleide groepen:

 • Verwisselbare stoffen
 • Verwarmbare stoffen
 • Op water reagerende stoffen
 • Explosieve stoffen
 • Brandstofgassen
 • Samengeperste gassen

EAC-certificering van chemische producten wordt op twee verschillende manieren uitgevoerd:

 • Staatsgoedkeuring van chemische producten
 • Staatsregistratie van chemische producten

Nieuwe en potentieel gevaarlijke chemische stoffen worden goedgekeurd via de goedkeuringsmethode van de staat. Voor alle andere chemicaliën wordt de kennisgevingsmethode van de staat gebruikt.

EAC Certificaat voor minerale Meststoffen

Technische verordening TR EEU 039/2016 inzake de veiligheid van minerale meststoffen bevat uniforme regels voor de veiligheid van minerale meststoffen in de Euraziatische Economische Unie. Technische verordening TR EEU 039/2016 inzake de veiligheid van minerale meststoffen bevat gedetailleerde regels voor het vervoer, de opslag en het merken van minerale meststoffen. Technische verordening TR EEU 039/2016 is van toepassing op alle soorten minerale meststoffen, zoals enkelvoudige nutriënten of complexe meststoffen en vaste of vloeibare meststoffen.

EAC-certificering voor minerale meststoffen vereist staatsregistratie onder technische verordening TR EEU 039/2016 inzake de veiligheid van minerale meststoffen. Staatsregistratie vereist een aanvraag door de fabrikant of zijn wettelijke vertegenwoordiger en een certificaat van overeenstemming met Technische Verordening TR EEU 039/2016. Staatsregistratie wordt uitgevoerd door geaccrediteerde registratielaboratoria binnen de Euraziatische Economische Unie. De registratielaboratoria zijn geaccrediteerd door de Russische autoriteiten Rossstandard en Rosspotrebnadzor of door soortgelijke instellingen in andere lidstaten van de Euraziatische Economische Unie (EEU-staten).

GOST Certificaat voor Chemicaliën

GOST-certificering en GOST-verklaring is een wettelijke maatregel om de EAC-conformiteit van chemische stoffen en mengsels aan te tonen. De rechtsgrondslag voor de GOST-verklaring van chemische stoffen is vastgelegd in Verordening N982. GOST-certificaten en GOST-verklaringen zijn alleen geldig in de Russische Federatie. Voor de andere lidstaten van de Euraziatische Economische Unie moeten de respectieve nationale vergunningen en certificaten worden aangevraagd.

Voor de volgende productgroepen geldt een verplichte GOST-certificering / GOST-verklaring:

 • Coatings
 • Verf
 • Vernis
 • Smeeroliën
 • Wasmiddelen
 • Grondverf

Staatsregistratie voor chemische Stoffen

Staatsregistratie is verplicht voor verschillende groepen chemische stoffen in landen van de Euraziatische Economische Unie. Verplichte staatsregistratie is vastgelegd in de regelgeving van EEU-staten en is een verplichte maatregel voor export naar Rusland en EEU-staten.

De volgende productgroepen zijn onderworpen aan staatsregistratie:

 • Ontsmettingsmiddelen
 • Diverse mineralen
 • Diverse chemicaliën
 • Organische oplossingen
 • Gevaarlijke chemicaliën
 • Verdunners
 • Antivries

Technische Verordening TR EEU 041/2017 

In 2017 heeft de EEU-commissie een nieuw technisch voorschrift over de veiligheid van chemische stoffen aangenomen. De nieuwe technische verordening TR EEU 041/2017 - On the Safety of Chemicals dient als basis voor het aantonen van EAC-conformiteit in het gemeenschappelijk douanegebied van de Euraziatische Economische Unie (EEU-staten). Het nieuwe technische voorschrift TR EEU 041/2017 - On the Safety of Chemicals is vergelijkbaar met de Europese REACH-verordening en CLP-verordening.

De Technische Verordening 041/2017 TR EEU introduceert nieuwe vereisten:

 • Kennisgeving van nieuwe chemicaliën
 • Register van chemische stoffen en mengsels

De technische voorschriften van TR EEU zijn van toepassing op de volgende chemicaliën:

 • Geneesmiddelen
 • Minerale bronnen
 • Parfums en cosmetische producten
 • Chemicaliën met ioniserende straling
 • Chemicaliën voor wetenschappelijke doeleinden
 • Levensmiddelen en levensmiddelenadditieven

Register van chemische Stoffen en Mengsels

Een vermelding in het Uniform Register van chemische stoffen en mengsels van de Euraziatische Economische Unie (EEU) is vereist als onderdeel van de EAC-conformiteitsbevestiging volgens de bepalingen van Technisch Voorschrift TR EEU 041/2017. De chemische inventaris is het eerste deel van de vermelding van producten in het Uniform Register van chemische stoffen en mengsels van de Euraziatische Economische Unie. Opname in de chemische inventaris vindt plaats tot 01.03.2021. Informatie uit de chemische inventaris wordt overgedragen naar de nationale secties van het chemische register.

Als een chemische stof nog niet is opgenomen in het register, wordt het product beschouwd als een nieuwe stof en moet hiervan kennisgeving worden gedaan. De identificatie en indeling van chemische stoffen wordt uitgevoerd door de fabrikant of importeur met behulp van onderzoeken en tests, evenals de IUPAC-nomenclatuur en het CAS-nummer. De klasse en het type van de chemische stof worden vermeld in het veiligheidsinformatieblad (MSDS). Het MSDS wordt voorafgaand aan de export naar Rusland en de EEU-staten verstrekt en maakt deel uit van de begeleidende documentatie die vereist is voor inklaring.

Kennisgeving van chemische Stoffen

De kennisgeving van chemische stoffen gebeurt door registratie in het uniforme register van chemische stoffen en verbindingen van de Euraziatische Economische Unie (EEU) en wordt uitgevoerd door geaccrediteerde certificatiedienstverleners. Kennisgeving is alleen verplicht voor nieuwe chemische stoffen. Tot 02-06-2023 kunnen fabrikanten en importeurs chemische stoffen zonder kennisgeving in het Uniform Register opnemen, maar daarvoor moeten ze bewijzen dat de chemische stoffen tot 02-06-2021 in het douane-uniegebied van de EEU-staten in omloop waren.

De volgende informatie is vereist voor de kennisgeving van chemicaliën:

 • Chemisch veiligheidsrapport
 • Productnaam volgens IUPAC
 • SDS veiligheidsinformatieblad
 • Chemische formule
 • CAS-nummer
 • Analyseverslag
 • Zuiverheidsniveau
 • Toepassingsgebied
 • Informatie over verwijdering
 • Transportinformatie
 • Fysische eigenschappen
 • Chemische eigenschappen
 • Giftige eigenschappen
 • Milieutoxiciteit
 • Testprotocollen

Staatsregistratie Overeenkomstig TR CU 041/2017

De EAC-conformiteit van chemische producten kan worden bepaald met de volgende methoden:

 • Staatsregistratie met kennisgeving
 • Staatsregistratie met goedkeuring

Staatsregistratie met kennisgeving is voorzien voor die chemische stoffen die al zijn opgenomen in het register van chemische stoffen en mengsels van de EEU-staten en voldoen aan de minimale veiligheidseisen van de technische voorschriften TR CU 041/2017. De registratieperiode is onbeperkt in de tijd.

Staatsregistratie met goedkeuring is voorgeschreven voor de productgroepen die beperkte stoffen en mengsels bevatten. Deze chemische stoffen en mengsels zijn opgenomen in het Register van chemische stoffen en mengsels van de Euraziatische Economische Unie (EEU). De staatsregistratie voor beperkte stoffen en mengsels is 5 jaar geldig.

EAC Verklaring voor Brandstoffen

Voor het bewijs van conformiteit volgens TR CU 013/2011 - On the Safety of Gasoline, Diesel and Fuel Oil for Various Types of Engines, wordt een EAC-verklaring uitgevoerd. De eisen van TR CU 030/2012 zijn van toepassing op smeermiddelen, smeeroliën, motoroliën, tandwieloliën, hydraulische oliën, industriële oliën en turbineoliën. Technische verordening TR EEU 036/2016 over de veiligheid van vloeibaar koolwaterstofgas dat als brandstof wordt gebruikt, is van toepassing op de volgende producten: koolwaterstofgas voor gebruik in particuliere huishoudens, koolwaterstofgas voor gebruik in industriële productie, gebruik als brandstof voor verschillende transportmiddelen.

De volgende documenten zijn vereist voor de EAC-aangifte van brandbare stoffen en brandstoffen:

 • Technische documentatie
 • Veiligheidsfuncties
 • Douanetariefnummer
 • Testrapporten
 • Gegevensbladen
 • Product Beschrijving
 • Samenstelling

EAC Certificaat voor Aardgas en minerale Olie

Om een bewijs van conformiteit en toegang tot de EAC-markt te krijgen, moeten aardolieproducten en aardgas voldoen aan de eisen van de technische voorschriften (TR CU). De bevestiging van EAC-conformiteit wordt onderzocht en gevalideerd door een in de Euraziatische Economische Unie geaccrediteerd testlaboratorium.

EAC Etikettering van Chemicaliën en Brandstoffen

EAC-gecertificeerde producten dragen het EAC-merkteken van de douane-unie. Hiermee wordt gecertificeerd dat de EAC voldoet aan de technische eisen van de Euraziatische Economische Unie. Volgens de vereisten van TR EEU 041/2017 worden EAC-gecertificeerde producten gemarkeerd met het EAC-merkteken voordat ze op de markt worden gebracht. Het EAC-merkteken moet op elke afzonderlijke verpakkingseenheid en op elk etiket worden aangebracht. Daarna moet het EAC-merkteken gedurende de hele levensduur van het product gemakkelijk herkenbaar en leesbaar zijn.

Het EAC-merkteken mag ook op de begeleidende documenten worden aangebracht als het niet mogelijk is het EAC-merkteken op het etiket of de transportverpakking aan te brengen. Het EAC-merkteken van chemische producten in EEU-staten moet zijn opgesteld in het Russisch en/of in de officiële taal van de desbetreffende lidstaat.

De volgende informatie moet op het etiket staan:

 • Naam product
 • Contactgegevens fabrikant
 • Contactgegevens van de importeur
 • Concentratie van gevaarlijke stoffen
 • Instructies voor opslag
 • Houdbaarheidsmededeling
 • Waarschuwing

Eisen voor EAC-markering:

 • Monochroom kleurenschema
 • Afmetingen van minstens 5 mm
 • Duidelijk kleurcontrast met het oppervlak
 • Goede leesbaarheid gedurende de hele levensduur van het product

Kosten, duur en Geldigheid van EAC Certificering

De kosten voor het uitgeven van EAC-certificaten en EAC-verklaringen worden individueel berekend, afhankelijk van het type product, de bedrijfstak en de technische voorschriften. Een EAC-certificaat kan worden afgegeven op basis van enkelvoudige of serieproductie. Ook de geldigheidsduur van EAC-certificaten is verschillend geregeld. Over het algemeen kan een EAC-certificaat worden aangemaakt voor een periode van 1 tot 5 jaar.

De tijd die nodig is voor de afgifte van het EAC-certificaat hangt af van het specifieke product en de industrie en de technische voorschriften. De EAC Goedkeuring van chemicaliën, minerale meststoffen en additieven varieert sterk afhankelijk van het project. In de meeste gevallen duurt het ongeveer 30 tot 50 werkdagen om de EAC Goedkeuring voor te bereiden. Neem contact met ons op voor meer informatie over EAC Goedkeuring voor chemicaliën, minerale meststoffen en additieven.

Aannemer voor EAC Certificering

Volgens de regelgeving van de Euraziatische Economische Unie moet de producent een geregistreerde vestiging hebben in het economisch gebied van de EGEU-staten om EAC-certificering aan te vragen. Zo niet, dan moet een vertegenwoordiger van de producent de EAC-certificeringsprocessen in de douane-unie aanvragen. De vertegenwoordiger moet gevestigd zijn in een van de lidstaten van de douane-unie.

Vaak is de aanvrager een zakenpartner van de producent uit een van de staten van de Euraziatische Economische Unie. Houd er rekening mee dat na certificering alleen deze partner een exclusief distributierecht heeft gedurende de hele certificeringsperiode en een licentie moet verlenen voor de verkoopactiviteiten van alle andere distributeurs.

Als je een distributeur bent, moet je een licentie hebben voor verkoopactiviteiten. Als je als fabrikant onafhankelijk wilt blijven van individuele distributeurs, kunnen we je voorzien van een juridisch contractpersoon. Deze taak kan worden uitgevoerd door ons Russische kantoor. Na een succesvolle certificering geven we een licentie voor distributieactiviteiten af aan al je zakenpartners.

Onze diensten

Wij bieden onze klanten de volgende diensten:

 1. Implementatie van EAC-certificering voor chemicaliën en brandstoffen
 2. EAC-verklaring voor chemicaliën en brandstoffen
 3. Advies over EAC-verklaring voor chemicaliën en brandstoffen
 4. Advies voor EAC-certificering voor chemicaliën en brandstoffen
 5. Advies over EAC-etikettering voor chemicaliën en brandstoffen

Neem contact met ons op voor meer informatie over EAC-certificering van chemicaliën.

AANVRAAG