EAC Certificaat voor Drukapparatuur

EAC Certificaat voor Drukapparatuur

EAC-certificering voor drukapparatuur wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de technische voorschriften van de douane-unie (TR CU/TR EEU) TR CU 032/2013. Een EAC-certificaat of EAC-verklaring voor drukapparatuur is een verplicht document voor productgoedkeuring in de EEU.

Drukapparatuur zijn machines en apparaten die onder overdruk worden gebruikt. Het doel van Technical Regulation 032/2013 is om burgers, hun gezondheid en het milieu in de Euraziatische Economische Unie te beschermen. In het Technisch Voorschrift van de douane-unie TR CU 032/2013 zijn eisen en voorschriften vastgelegd voor de veiligheid van apparatuur die onder overdruk werkt, evenals hun benamingen.

Toepassing van Technische Verordening 032/2013

Drukvaten die niet aan deze voorschriften voldoen, mogen niet op het grondgebied van de Euraziatische Economische Unie worden gebruikt. De vereisten van de Technische Reglementen zijn dus een voorwaarde voor export naar de Euraziatische Economische Unie en er moet koste wat het kost aan worden voldaan.

Volgens de technische voorschriften van de douane-unie TR CU 032/2013 moet apparatuur die gebruikmaakt van overdruk specifiek worden ontworpen en geproduceerd om te garanderen dat bepaalde risico's binnen de operaties volledig worden geëlimineerd. De bepalingen van het Technisch Reglement TR CU 032/2013 hebben bepaalde overeenkomsten met de Richtlijn 97/23/EG betreffende drukapparatuur van de Europese Unie. De twee voorschriften zijn echter niet volledig identiek.

EAC Certificaat en EAC Verklaring voor Drukapparatuur

Volgens de technische voorschriften van de douane-unie TR CU 032/2013 is voor elke EAC-certificering een EAC-certificeringsprocedure of een EAC-verklaring voorzien. In dit proces wordt de EAC-conformiteit van de individuele normen gecontroleerd en vergeleken. Als de voorschriften conform zijn, kan een EAC-certificaat of EAC-verklaring worden afgegeven.

De technische voorschriften van de douane-unie TR CU 032/2013 worden gebruikt voor EAC-certificering van verschillende producten, zoals drukvaten, drukapparatuur, leidingen, kleppen en stoomketels. Al deze producten worden vanaf een druk van 0,5 bar behandeld volgens de bepalingen van TR CU 032/2013.

Drukapparatuur van de 3e en 4e categorie die is opgenomen in bijlage nr. 1 van het technisch voorschrift TR CU 032/2013 moet worden gecertificeerd volgens EAC-certificering TR CU 032/2013. Drukapparatuur van de 1e en 2e categorie genoemd in bijlage nr. 1 van het Technisch Voorschrift TR CU 032/2013 moet worden gedeclareerd volgens EAC-verklaring TR CU 032/2013.

De volgende producten zijn gecertificeerd in overeenstemming met de normen van TR CU 032/2013:

 • Drukvaten
 • Leidingen
 • Verwarmingsketels
 • Stoomketels
 • Pompen
 • Kleppen
 • Indicatoren
 • Apparatuur met veiligheidsfunctie
 • Drukhoudende apparatuur

Voor deze producten is geen EAC-certificering volgens TR CU 032/2013 vereist.:

 • Magistrale en pijpleidinguitrusting
 • Uitrusting voor gebruik op het gebied van kernenergie
 • Apparatuur voor gebruik op zee- en binnenvaartschepen
 • Onderdelen van de uitrusting (bv. omhulsel van pompen, turbines of compressoren)
 • Remsystemen van spoorvoertuigen
 • Schepen voor gebruik in vliegtuigen
 • Medische individuele drukkamers
 • Behuizing van hoogspanningsapparatuur
 • Flexibele containers van niet-metaal
 • Containers voor sprankelend water
 • Gasdistributienetwerken
 • Wapens en geluidsdempers
 • Spuitapparatuur

De volgende documenten zijn vereist voor EAC-goedkeuring van drukapparatuur:

 • Product Beschrijving
 • Technische tekening
 • Veiligheidsbeoordeling
 • Sterkteberekening
 • Bedieningshandleiding
 • Drukvat Paspoort
 • Risicobeoordeling
 • Technisch paspoort
 • Testprotocollen
 • Certificaten en goedkeuringen, zoals ISO, EAC, GOST, DIN, CE

EAC Markering van Drukapparatuur

Apparatuur en machines die met succes zijn gecertificeerd in overeenstemming met de technische voorschriften TR CU 032/2013 moeten worden voorzien van het EAC-merkteken van de Euraziatische Economische Unie. Het op de markt brengen van producten zonder het bijbehorende EAC-merkteken wordt bestraft met een zware boete en inbeslagname van het product. De positie van het EAC-merkteken wordt bepaald door de fabrikant en gespecificeerd in de handleiding.

Eisen voor EAC-markering:

 • EAC-markering
 • Productnaam
 • Merk en Handelsmerk
 • Parameter en Kenmerk
 • Datum van vervaardiging
 • Model en Type
 • Serienummer
 • Materiaal en samenstelling
 • Informatie over de fabrikant
 • Informatie over de importeur

Geldigheid van EAC Certificaten voor Drukapparatuur

Net als bij andere EAC-certificaten zijn er verschillende procedures, zoals een enkelvoudige, op een contract gebaseerde of op serieproductie gebaseerde EAC-verklaring of EAC-certificering. De geldigheidsperiode van EAC-certificaten en EAC-verklaringen kan ook verschillen. Over het algemeen kunnen de documenten worden afgegeven voor een periode van 1 tot 5 jaar.

Bevoegde Vertegenwoordiging voor EAC Certificering

De vertegenwoordiger moet gevestigd zijn in een van de EEU-lidstaten. Daarom treedt normaal gesproken een distributeur van de fabrikant uit een van de staten van de Euraziatische Economische Unie op als aanvrager. Er moet rekening mee worden gehouden dat vervolgens alleen deze distributeur een exclusief distributierecht heeft voor de hele certificeringsperiode en een vergunning voor verkoopactiviteiten moet afgeven voor alle andere distributeurs.

In dergelijke situaties wordt de fabrikant afhankelijk van de zakenpartner die optrad als de geautoriseerde contractpartij van de fabrikant tijdens het EAC-certificeringsproces. Als u onafhankelijk wilt blijven van uw individuele distributeurs, kunnen wij u voorzien van een wettelijke contractpersoon.

Deze taak kan worden uitgevoerd door onze Russische vestiging. Na de succesvolle EAC-certificering geven we een autorisatie voor verkoopactiviteiten af aan al uw zakenpartners. Mocht u na verloop van tijd besluiten om afscheid te nemen van bepaalde distributeurs of om nieuwe distributeurs in dienst te nemen, dan zullen wij u helpen bij al uw beslissingen en de autorisatie voor verkoopactiviteiten dienovereenkomstig intrekken of toekennen.

Rechtsgrondslag van EAC Certificering

EAC-certificering voor drukapparatuur wordt in de Euraziatische Economische Unie uitgevoerd volgens de bepalingen van de technische voorschriften TR CU 032/2013 - betreffende de veiligheid van drukapparatuur. De veiligheidseisen van het Technisch Voorschrift TR CU 032/2013 - betreffende de veiligheid van drukapparatuur vertonen veel overeenkomsten met de Europese Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EG (PED), maar zijn niet identiek.

Certificering in overeenstemming met de Europese Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EG (PED) kan de EAC-certificering in overeenstemming met de technische code TR ZU 032/2013 - betreffende de veiligheid van drukapparatuur aanzienlijk vergemakkelijken, maar niet volledig vervangen. Voldoen aan de vereisten van Technische Voorschrift 032/2013 - betreffende de veiligheid van drukapparatuur is een voorwaarde voor het plaatsen van drukapparatuur op de Russische en Euraziatische EAC-markten.

Verplichte Documentatie voor Drukapparatuur

De volgende documenten zijn verplicht voor EAC-certificering van drukapparatuur:

 • Bedieningshandleiding
 • Drukvat Paspoort
 • Sterkteberekening
 • Veiligheidsbeoordeling
 • Technisch paspoort

Onze Diensten

 We bieden onze klanten de volgende diensten:

 1. Uitvoering van EAC-certificering voor drukapparatuur
 2. Uitvoering van EAC-verklaring voor drukapparatuur
 3. Advisering betreffende EAC-verklaring voor drukapparatuur
 4. Advisering betreffende EAC-certificering voor drukapparatuur
 5. Advisering betreffende EAC-markering voor drukapparatuur

Neem contact met ons op voor meer informatie over EAC-certificering voor drukapparatuur.

AANVRAAG